KFUM’s Soldatermission på folkemødet 2023

Hvad kan en kirkelig organisation bidrage med i krigszoner? Hvad er diakoniens og kirkens rolle i arbejdet med veteraner?

KFUM’s Soldatermission gjorde sin tilstedeværelse kendt på årets folkemøde på Bornholm. Vi afholdt to spændende paneldebatter i teltet Folk og Tro, først med fokus på tilstedeværelsen af en kirkelig organisation i krigszoner, og dernæst med fokus på veteranarbejdet i Danmark.

Lars Lund holdt sig ikke tilbage med en munter bemærkning som ordstyrer i første debat. Foto: Anette Ingemansen.
Debat 1: “Med kors og gevær – Kirken i krigszonen”

Debatten med titlen “Med kors og gevær – Kirken i krigszonen” kastede lys over, hvad kirken kan bidrage med i krigszoner. Repræsentanter fra KFUM’s Soldatermission og forsvaret delte deres indsigt om den rolle, en feltpræst eller kirkelig organisation kan have i FN/NATO-udsendelser. Ordstyreren for denne debat var ingen ringere end Lars Lund, der er ansat på vores soldaterhjem på Bornholm.

Panelet bestod af følgende tre paneldeltagere: Nicolaj Abildgaard, Oberstløjtnant, udstationeret i Riga. Ole Rasmussen, provst og formand for KFUM’s Soldatermission. Daniel N. Poulsen, Soldaterhjemsleder i Fredericia.

Daniel N. Poulsen oplevede en god opbakning til debatterne. Pressefoto.

Daniel N. Poulsen fremhævede bl.a. KFUM’s Soldatermissions unikke perspektiv og evne til at fokusere på det menneskelige aspekt i krigszoner. Han understregede, hvordan organisationen er i stand til at følge soldaterne og være til stede i deres liv på en anderledes måde. Med vores kristne værdier er vi i stand til at tale om dybere emner og være en integreret del af soldaternes liv, uanset om det er i lyse eller mørke tider.

Debat 2: “Hvem har ansvar for de udsatte?”

I den anden debat med titlen “Hvem har ansvar for de udsatte?” blev spørgsmålet om diakoni og kirkens rolle i samfundet diskuteret med fokus på arbejdet med veteraner. Debatten berørte ansvar og pligter: Hvem har ansvaret for den udsatte borger? Er det staten, individet eller en kirkelig organisation? Daniel N. Poulsen fungerede som ordstyrer for denne debat.

Panelet i denne debat bestod af: Peter Juel-Jensen, MF, Venstre, Bornholm. Ole Rasmussen, provst og formand for KFUM’s Soldatermission. Torben Dixen Møller, Oberst med specielt fokus på veteraner i Varde Kommune.

Diakoni og veteraner til debat. Foto: Lars Lund.

Betydningen af at tage sig af veteraner og deres pårørende blev under debatten understreget som en særlig opgave for samfundet. Daniel N. Poulsen pegede efterfølgende reflekterende på, at når vi som samfund udsender soldater, placerer vi dem og deres pårørende i en unik situation. Derfor er det både retfærdigt og vigtigt, at vi sikrer, at de bliver ordentligt modtaget og støttet, også efter deres tjeneste for vores land.

Efter hver debat blev panelet stillet spørgsmål fra publikum, hvilket bidrog til en interaktiv og givende oplevelse for alle tilstedeværende.

Hvorfor deltage i folkemødet?

Deltagelsen på folkemødet bidrog med nye indsigter for de deltagende medarbejdere, og var samtidig med til at udbrede kendskabet om vores arbejde. Daniel N. Poulsen udtrykte sin glæde over de nye idéer, der blev genereret under folkemødet og hvordan disse kan bidrage til at udvikle vores soldaterhjem og styrke vores arbejde med veteraner. Han bemærkede også, at vi med debatterne var med til at sætte fokus på veteranernes udfordringer, som var et emne, der sjældent blev behandlet på andre platforme under folkemødet.

Stemningen på folkemødet var fyldt med åbenhed, nysgerrighed og en vilje til at dele tanker om samfund og verden. Det var tydeligt, at deltagerne repræsenterede en mangfoldig gruppe med forskellige erhverv, aldre, politiske holdninger og meget mere.

Med deltagelsen på folkemødet og vores aktive deltagelse i debatterne blev det yderligere udbredt, at KFUM’s Soldatermission er en kristen organisation, der er til stede, hvor forsvaret er. Vi er stolte af vores værdier og tør være en støtte for dem, der gennemgår svære tider, herunder veteraner.