Ledig stilling som Veteranfaglig leder

Veteranfaglig leder med lyst til samarbejde og udvikling søges til KFUMs Soldatermission – med base i Høvelte (v. Birkerød)

Brænder du for veteraner? Og har du erfaring med coaching, veteraner, socialt- og/eller diakonalt arbejde? Så læs med her!

Vi søger en engageret veteranfaglig leder, der kan inspirere og engagere veteranmedarbejderne på KFUM’s SoldaterRekreation rundt om i landet. Du får base i Høvelte (Birkerød) og bliver dér en del af ledelsesteamet. På de andre soldaterhjem skal du fungere som sparringspartner og inspiration for medarbejderne og som facilitator i samarbejdet til samarbejdspartnere som for eksempel Forsvarets Veterancenter. Kan du se dig selv i den rolle, så læs mere – vi ser frem til at høre fra dig!

KFUM’s Soldatermission har gennem en årrække arbejdet med at udvikle forskellige tilbud for veteraner. Senest har vi indgået en partnerskabsaftale med Forsvarets Veterancenter, hvor vi forpligter os til en nærværende faglighed i vores arbejde med veteraner. KFUM’s Soldatermission har fem SoldaterRekreationer i forbindelse med vore soldaterhjem i Aalborg, Holstebro, Varde, Fredericia og Høvelte.

I forbindelse med KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte har vi:

 • Et midlertidig botilbud, SoldaterRekreation, hvor veteraner ud over en bolig også tilbydes omsorg, nærvær og støtte til at reetablere sig både fysisk og psykisk. SoldaterRekreation består af ni etværelses lejligheder, der er bygget sammen med soldaterhjemmet. Her kan veteraner bo i op til et år.
 • Veteranbo, hvor veteraner kan bo – evt. sammen med deres familie – i op til tre år. Veteranbo er syv rækkehuse, der ligger lige over for soldaterhjemmet.

Som en del af den veteranfaglige lederstilling, indgår man i lederteamet på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte med hovedansvar for SoldaterRekreationen. Prioriteringerne aftales med soldaterhjemslederen i Høvelte og HR-chefen. Som udgangspunkt er stillingen opdelt i 30% afdelingsleder og 70% veteranfaglig leder.

Fagligt og metodisk arbejder vi i et tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter, og vi anvender det faglige redskab ’Forandringskompasset’. Sammen med veteranen udarbejder vi opholdsplaner, holder samtaler og følger op.

Vores fornemmeste opgave er at støtte og hjælpe veteranen i at mestre eget liv og hverdag, så veteranen på længere sigt kan flytte i egen bolig.

Vi ønsker at skabe et hjem – og en arbejdsplads – med afsæt i KFUM’s Soldatermissions kristne værdier og idégrundlag.

Vi søger en veteranfaglig leder, der:  

 • Giver faglig sparring til lokale soldaterhjemsledere og ansatte i forhold til diakonale og socialfaglige forhold.
 • Er sparringspartner for soldaterhjemsledere og ansatte i forhold til kontakt til offentlige myndigheder og andre samarbejdspartnere.
 • Holder sig orienteret om, hvilke tilbud, der findes til veteraner fra offentlige og frivillige organisationer.
 • Har viden og erfaringer med diakonalt og socialt arbejde.
 • Planlægger og gennemfører introduktion og oplæring af nye medarbejdere på KFUM’s SoldaterRekreation i samarbejde med de lokale soldaterhjemsledere.
 • Planlægger og gennemfører coachingforløb og erfaringsudveksling med ansatte, der arbejder med veteraner.
 • Er ansvarlig for udformning og implementering af retningslinjer og håndbøger i forhold til veteranarbejdet.


Både ovenstående og kommende ansvarsområder foregår i samarbejde med den veteranfaglige konsulent. En konsulent du skal være med til at ansætte.

Derudover skal du deltage i:

 • Møder og arrangementer med Forsvarets Veterancenter og andre relevante samarbejdspartnere.
 • Informationsarbejdet om KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde.
 • Et årligt møde med bestyrelsen.

Vi tilbyder:   

 • Et arbejdsområde, som har både politikkere og befolkningens bevågenhed.
 • Et arbejde, hvor der fortsat skal gøres mange erfaringer og opsamles viden, og hvor der er rig mulighed for at være med til at forme arbejdet.
 • Et godt arbejdsfælleskab i en organisation i udvikling.
 • Ordnede arbejdsforhold
 • Mulighed for hjemmearbejdsplads
 • Løn efter kvalifikationer
 • Pensionsaftale 13,5 % (9 %/4,5 %)
 • Tjenestelig kørsel efter statens takster
 • Ferie efter ferieloven + 5 årlige ferie-fridage


Kan du se dig selv i ovenstående kvalifikationer, håber vi at se din ansøgning til et job, der er både personligt og fagligt udfordrende.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til KFUMs Soldatermissions lønregulativ, samt individuelle kvalifikationer og kompetencer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til HR-chef, Brian Jørgensen
Tlf.nr. 51 24 08 27 / Mail: brian@kfums-soldatermission.dk

Du kan også kontakte Bjarne Kjær Andersen, Leder af KFUMs Soldaterhjem og SoldaterRekreation i Høvelte, tlf.nr. 29 13 76 22

Ansøgningen sendes til: brian@kfums-soldatermission.dk

Ansøgningsfrist: 15. februar 2022

Samtaler finder sted i uge 8 (d. 24. feb.)

Link til funktionsbeskrivelse:

Link til KFUMs Soldatermission værdigrundlag og arbejdsområder

Link til KFUM’s Soldatermission SoldaterRekreation:

Link til Det faglige koncept:

Link til Vision 2025: eller https://www.kfums-soldatermission.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Organisation/Vision-2025-KFUMs-Soldatermission.pdf