Ny veteranmedarbejder i Fredericia

Gennem et par år har Karl Peter Nielsen være ansat på deltid som Veteranmedarbejder på KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia. Fra midt i maj har Karl Peter valgt at gå på pension og Maiken Christensen er blevet ansat.

Du har sikkert mødt Maiken på soldaterhjemmet før, hvor hun har været ansat i en anden stilling. Maiken er oprindelig fra Bornholm, men bor nu i Kolding, hvor hun trives med sine to børn. Efter en uddannelse til pædagog på Ballerup Seminariet er Maiken næsten færdig med en cand. mag. i Diakoni på Århus Universitet. Hun er også uddannet coach og er allerede i færd med at skabe netværk med samarbejdspartnerne i Fredericia Kommune, ved Veterancenteret og Veteranhjemmet. Man har besluttet i forbindelse med skiftet mellem Karl Peter og Maiken, at lægge nogle flere ressourcer i veteranarbejdet i Fredericia og stillingen har dermed fået tilført flere timer.

Vi ønsker Karl Peter held og lykke med sin nye tilværelse og vi byder velkommen til Maiken!

KFUM’s SoldaterRekreation

KFUM’s Soldatermission har det vi kalder KFUM’s SoldaterRekreation på 5 soldaterhjem fordelt over landet og Veteranbo i Høvelte. Her er der særlige boliger til skadede veteraner og medarbejdere til at hjælpe med at finde balancen i livet igen. Sidste år underskrev Soldatermissionen en samarbejdsaftale med Forsvaret, der blandt andet sætter fokus på uddannelse og videreuddannelse af veteranmedarbejdere. I samme forbindelse øgede Forsvaret deres støtte til KFUM’s Soldaterhjems veteranarbejde således at det blev muligt at ansætte flere medarbejdere og alt i alt lægge flere timer og ressourcer i arbejdet med Danmarks udsatte veteraner. Til efteråret har Soldatermissionens boliger, SoldaterRekreationen, til veteraner 10 års jubilæum. Det bliver festligholdt blandt andet i Holstebro, der var det første sted, hvor man byggede og indrettede specifikt til skadede veteraner.