Veteranmedarbejdere til fast stilling og vikariat søges

Har du brug for udfordringer? Trives du i et omskifteligt miljø? Og vigtigst af alt – vil du arbejde med mennesker, hvor din indsats virkelig gælder? KFUM’s Soldatermission søger veteranmedarbejdere til soldaterhjem og SoldaterRekreation i Høvelte. Vi søger en fast stilling og et barselsvikariat. Veteranområdet er der meget fokus på i den offentlige debat, men bag det ligger ”rugbrødsarbejdet” hvor vi støtter og hjælper den enkelte veteran tilbage mod en normal, civil tilværelse i egen bolig. Vi er ikke et behandligstilbud, men giver, med det hjemlige præg og vores kristne menneskesyn, veteranen mulighed for at få ro til at finde balancen igen. Fagligt er niveauet højt og du tilbydes samarbejde og sparring med veteranmedarbejdere og soldaterhjemsledere landet over. Skal du være en del af vores gode team?

Så se mere herunder! Du kan også gå direkte til forventninger eller til ansøgningsfrist

KFUM’s Soldatermission har gennem en årrække arbejdet med at udvikle forskellige tilbud for veteraner, og senest har vi indgået en partnerskabsaftale med Forsvarets Veterancenter, hvor vi forpligter os til at øge fagligheden i vores arbejde med veteraner. KFUM’s Soldatermission har 5 SoldaterRekreationer i forbindelse med vore Soldaterhjem i Aalborg, Holstebro, Varde, Fredericia og Høvelte.

I tilknytning til KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte har vi:

 • Et midlertidig botilbud, SoldaterRekreation, hvor veteraner ud over en bolig også tilbydes omsorg, nærvær og støtte til at reetablere sig både fysisk og psykisk. Hos os er SoldaterRekreation ni et-værelses lejligheder med en mindre terrasse, der er bygges sammen med soldaterhjemmet. Her kan veteraner bo i op til et år.
 • Veteranbo, hvor veteraner kan bo evt. sammen med deres familie i op til tre år. Veteranbo er syv rækkehuse, der ligger lige over for soldaterhjemmet

Vi søger en veteranmedarbejder med faglige kompetencer indenfor ADL og aktivitetsdeltagelse, der kommer til at arbejde sammen med vores nuværende veteranmedarbejdere i et team omkring det daglige arbejde med veteranerne. Vi støtter og hjælper veteranerne med deres daglige struktur, herunder bl.a. egenomsorg, indkøb, rengøring og pasning af egen bolig.

Fagligt og metodisk arbejder vi i et tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter, og vi anvender det faglige redskab forandringskompasset. Derudover udarbejder vi opholdsplaner, holder støtte- og opfølgningssamtaler.

Vores fornemmeste opgave er at støtte og hjælpe veteranen i at mestre eget liv og hverdag, så veteranen på sigt kan flytte i egen bolig.

Vi er særligt interesseret i at skabe en aktiv hverdag med have og udendørsmiljø sammen med veteranerne og det vil være en fordel om du også har interesse heri. Vi ønsker at skabe et hjem – og en arbejdsplads – med afsæt i KFUM’s Soldatermissions kristne værdier og idegrundlag, hvilket vil vægtes højt i ansættelse af en ny medarbejder. Medarbejderens funktioner og arbejdsopgaver vil primært være omkring veteranerne, men vil også indgå i dele af soldaterhjemmets arbejde.

Vi søger en medarbejder der:  

 • Er kristen og kan identificere sig og vil arbejde aktivt ud fra KFUM’s Soldatermissions værdier.   
 • Har en bacheloruddannelse eller lignende uddannelse som ergoterapeut, socialpædagog eller diakon
 • Kan byde ind med faglige kompetencer inden for udendørsaktiviteter, og derigennem være med til at skabe aktiviteter og indhold i veteranernes hverdag, der samtidig kan fremme deres helbred.
 • Har viden og erfaringer med diakonalt og socialt arbejde.
 • Kan skabe kontakt og danne ligeværdige relationer – uden at være afkrævende i kontakten.
 • Kan arbejde selvstændigt – og være med til at udvikle tilbuddet.
 • Kan forestå visitationssamtaler, udarbejde opholdsplaner, stå for støtte- og opfølgningssamtaler, planlægge, strukturere og gennemføre tiltag og aktiviteter, herunder også at kunne evaluere og dokumentere.
 • Kan planlægge og indgå i det praktiske også små håndværksmæssige opgaver sammen med veteranerne.
 • Kan håndtere konflikter og være konstruktiv og professionel i processen.
 • Er rummelig og omsorgsfuld – men som også kan være tydelig og vedholdende.
 • Er fleksibel og omstillingsparat i takt med at tilbuddet udvikles.

Vi tilbyder:   

 • En arbejdsplads med dedikerede medarbejdere, hvor respekt og samarbejde mellem kolleger vægtes højt
 • Et arbejde, hvor der fortsat skal gøres mange erfaringer og opsamles viden, og hvor der er rig mulighed for at være med til at forme arbejdet 
 • Løbende supervision og mulighed for deltagelse i relevant sparring, kurser o.lign.
 • En arbejdsplads, som hele tiden udvikler sig som hjem for både værnepligtige og veteraner 
 • En organisation, som gennem mange år har arbejdet ud fra samme værdigrundlag, og som fortsat ønsker at udvikle nye tilbud for tidligere udsendte og Forsvarets ansatte
 • En 37-timers stilling hvor der må påregnes både lidt aften- og weekendarbejde, samt indgåelse i en turnus omkring at kunne kontaktes pr. telefon. 
 • Et arbejdsområde, som har både politikere og befolkningens bevågenhed.

Er du i besiddelse af flere eller nogle af ovenstående kvalifikationer, kan vi tilbyde dig et arbejde, der er personligt og fagligt udfordrende. Løn- og ansættelsesvilkår i henholde til KFUM’s Soldatermissions lønregulativ, samt individuelle kvalifikationer og kompetencer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Bjarne Kjær Andersen, Leder af KFUM’s Soldaterhjem og SoldaterRekreation i Høvelte, tlf.nr. 29 13 76 22/45 81 81 89.

Du kan også kontakte Veteranfaglig leder, Pia Hall, på til.nr. 24 79 83 12 for opklarende spørgsmål.

Ansøgningen sendes til: hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk

Ansøgningsfrist: 4. okt. 2021 – vi forventer samtaler 13. oktober

En nærmere beskrivelse af KFUMs Soldatermission værdigrundlag og arbejdsområder finder du på disse links: 

https://www.kfums-soldatermission.dk/ og Vision 2025: Vision 2025 – KFUM’s Soldatermission (kfums-soldatermission.dk)https://kfums-soldatermission.dk/om/vision-2025/

https://www.kfums-soldatermission.dk/soldaterrekreation

Det faglige koncept: https://www.kfums-soldatermission.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/SoldaterRekreation/Det_faglige_koncept_for_veteranarbejdet_i_KFUMs_Soldatermission_15.9.2020.pdf