ER DU VORES NYE ØKONOMICHEF?

KFUM’s Soldatermission søger ny økonomichef, idet vores nuværende og yderst kompetente økonomichef stopper efter 19 års trofast tjeneste. Vi søger en autentisk og visionær økonomichef, der kan være med til at videreudvikle KFUM’s Soldatermission, vælge og implementerer nyt ERP-system med henblik på digitalisering afbogholderiet og videreføre og styrke sammenhængskraften i organisationen.

KFUM’s Soldatermission har til formål at virkeliggøre det kristne budskab for soldater og veteraner gennem ord og handling. Vi benytter KFUM’s Soldaterhjem og SoldaterRekreationer til at opnå dette formål, hvor soldater bydes velkommen i hjemlige rammer. Ydermere er der 13 genbrugsforretninger der er med til at støtte op om organisationens formål. Bagved står der også 7000 medlemmer med betydningsfuld opbakning af forskellig art.

Som økonomichef bliver du en del af direktionen, der er den øverste daglige ledelse af organisationen. I direktionen sider du sammen med HR-chefen og generalsekretæren.

Kan du se dig selv have:

 • Ansvar for og lede KFUM’s Soldatermissionens regnskabs- og finansfunktioner.
 • Ansvar for og daglig ledelse af KFUM’s Soldatermissions af de 5 administrative medarbejdere. På landskontoret i Fredericia.
 • Ansvar for budgettering, månedsrapportering, budgetopfølgning og likviditetsstyring.
 • Ansvar for KFUM’s Soldatermissions ejendomme og lejekontrakter, herunder gennemførelse af årlige bygningseftersyn og udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner i samråd med byggesagkyndig.
 • Ansvar for løn- og personaleadministrationen.
 • Økonomisk og administrativt tilsyn med soldaterhjemmene.
 • Løbende kontakt med bankforbindelse, ekstern revisor, forsikringsselskab og advokat.
 • Ansvar for KFUM’s Soldatermissions fundraising aktiviteter.
 • Overordnet ansvar for indkøbsaftaler.
 • Ansvar for analyse og udvikling af soldaterhjemmenes forretningsmæssige drift.
 • Plads som deltager i bestyrelsesmøder, samt relevante udvalgsmøder.

Økonomichefen referer til generalsekretæren og bestyrelsen.

Vi tilbyder:

 • Et job, hvor du vil opleve at gøre en forskel for andre mennesker. Egne værdier og job kan smelte sammen som økonomichef i KFUM’s Soldatermission.
 • En organisation, hvor visionen for de kommende år har overskriften ”Vision 2025 – En bæredygtig organisation i udvikling”.
 • Rig mulighed for faglig og personlig udvikling og en alsidig hverdag i en organisation i konstant udvikling.
 • Stor selvstændighed i jobbet inden for målbeskrivelsen.
 • Relevante kurser og efteruddannelse.
 • Pensionsordning på 13,5 %, hvoraf 4,5% betales selv.

Yderligere oplysninger:

Arbejdssted: KFUM’s Soldatermission, Treldevej 97, 7000 Fredericia

Læs mere om KFUM’s Soldatermission – KFUM’s Soldatermission (kfums-soldatermission.dk)

For yderligere oplysninger kontakt generalsekretær, Per Møller Henriksen, pmh@kfums-soldatermission.dk  på tlf. 3312 4042 eller mobilnr.: +45 2229 6189. 

Ansøgning med relevante bilag og udtalelser sendes til KFUM’s Soldatermission, generalsekretær Per Møller Henriksen, Treldevej 97, 7000 Fredericia, eller pr. mail til , pmh@kfums-soldatermission.dk.

Ansøgningsfrist d. 12. juni 2023

Samtalerne afholdes mandag den 19. juni 2023. Der kan være en case-baseret 2. runde.

Tiltrædelse 1. august 2023.