Veteranfaglig konsulent søges til KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia

Veteranmedarbejder og veteranfaglig konsulent søges til en kombineret stilling til KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia.

Brænder du for veteraner eller for at arbejde med mennesker? Har du erfaring med diakoni/kirkeligt arbejde, coaching eller vejledning? Har du kompetencer indenfor konflikthåndtering og samarbejde? Så læs videre herunder, for vi søger en engageret veteranmedarbejder og veteranfaglig konsulent til en stilling i Fredericia.

Soldaterhjemmet set fra vejen til kasernen
Velkomstfest i haven for de nye værnepligtige

KFUM’s Soldatermission har gennem en årrække arbejdet med at udvikle forskellige tilbud for veteraner, og senest har vi indgået en partnerskabsaftale med Forsvarets Veterancenter, hvor vi forpligter os til at øge fagligheden i vores arbejde med veteraner. KFUM’s Soldatermission har fem SoldaterRekreationer i forbindelse med vore Soldaterhjem i Aalborg, Holstebro, Varde, Fredericia og Høvelte.

I forbindelse med KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia har vi et midlertidig botilbud, SoldaterRekreation, hvor veteraner – ud over en bolig – også tilbydes omsorg, nærvær og støtte til at reetablere sig både fysisk og psykisk. I Fredericia er SoldaterRekreation fire etværelses lejligheder, der er bygget sammen med soldaterhjemmet.

I Fredericia etableres der nu også, i kombination med veteranmedarbejderstillingen, en stilling som veteranfaglig konsulent. Fokus bliver at støtte kollegaer ved landets andre soldaterrekreationer – og udvikle SoldaterRekreation-konceptet i samarbejde med den veteranfaglige leder i Høvelte (Sjælland).

Herover ses noget af fællesarealet til SoldaterRekreationen og til venstre ses den store sal.

Vi søger en veteranmedarbejder med faglige og kreative kompetencer, der er stærk relationelt og professionel i forhold til vores samarbejdspartnere.

Fagligt og metodisk arbejder vi et tæt samarbejde med Forsvarets Veterancenter, og vi anvender det faglige redskab ’forandringskompasset’, og vi udarbejder opholdsplaner, holder samtaler og følger op sammen med veteranen.

Vores fornemmeste opgave er at støtte og hjælpe veteranen i at mestre eget liv og hverdag, så veteranen på sigt kan flytte i egen bolig.

Det kreative kan være i flere retninger, vi er særligt interesseret i at skabe et aktivt miljø med veteranerne. Vi ønsker at skabe et hjem – og en arbejdsplads – med afsæt i KFUMs Soldatermissions kristne værdier og idégrundlag, hvilket vil vægtes højt i ansættelse af en ny medarbejder. Medarbejderens funktioner og arbejdsopgaver vil primært være omkring veteranerne, men vil også indgå i dele af soldaterhjemmets arbejde.

Vi søger en medarbejder der:

 • Kan identificere sig og vil arbejde aktivt ud fra KFUMs Soldatermissions kristne værdier.   
 • Har en pædagog-, socialfaglig- eller diakonuddannelse på bachelorniveau – eller lignende uddannelse.
 • Kan byde ind med faglige- og kreative kompetencer, og derigennem være med til at skabe aktiviteter og indhold i veteranernes dagligdag.
 • Har viden og erfaringer med diakonalt og socialt arbejde.
 • Kan skabe kontakt og danne ligeværdige relationer – uden at være afkrævende i kontakten.
 • Kan forestå visitationssamtaler, udarbejde opholdsplaner, stå for opfølgningssamtaler, planlægge, strukturere og gennemføre tiltag og aktiviteter, herunder også at kunne evaluere og dokumentere.
 • Kan planlægge og indgå i praktiske og små håndværksmæssige opgaver – meget gerne sammen med veteranerne.
 • Er rummelig og omsorgsfuld – men som også kan være tydelig og vedholdende.
 • Kan arbejde selvstændig – og være med til at nytænke og udvikle tilbuddet.
 • Vil kunne coache og vejlede kollegaer.
 • Kan håndtere konflikter og være konstruktiv og professionel i processen.
 • Er fleksibel og omstillingsparat i takt med at tilbuddet udvikles.

Vi tilbyder:   

 • Et arbejdsområde, som har både politikkere og befolkningens bevågenhed
 • Et arbejde, hvor der fortsat skal gøres mange erfaringer og opsamles viden, og hvor der er rig mulighed for at være med til at forme arbejdet.
 • Løbende supervision og mulighed for deltagelse i relevant sparring, kurser o.lign.
 • En arbejdsplads, som er i gang med at redefinere sig som hjem for både værnepligtige og veteraner 
 • En organisation, som gennem mange år har arbejdet ud fra samme værdigrundlag, og som fortsat ønsker at udvikle nye tilbud for tidligere udsendte og forsvarets ansatte
 • En 37-timers stilling, hvor der må påregnes både aften- og weekendarbejde, samt indgåelse i en turnus omkring at kunne kontaktes pr. telefon.

Er du i besiddelse af flere eller nogle af ovenstående kvalifikationer, kan vi tilbyde dig et arbejde, der er personligt og fagligt udfordrende. Løn- og ansættelsesvilkår i henholde til KFUMs Soldatermissions lønregulativ, samt individuelle kvalifikationer og kompetencer.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til HR-chef, Brian Jørgensen, tlf.nr. +45 51 24 08 27

Ansøgningen sendes til: brian@kfums-soldatermission.dk

Ansøgningsfrist: Torsdag d. 24. marts 2022

Ansættelsessamtaler forventes at afholdes tirsdag den 29. marts 2022

Ansættelse fra og med 1. maj 2022

En nærmere beskrivelse af KFUMs Soldatermission værdigrundlag og arbejdsområder finder du på disse links: 

https://www.kfums-soldatermission.dk/ og Vision 2025: https://www.kfums-soldatermission.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Organisation/Vision-2025-KFUMs-Soldatermission.pdf

SoldaterRekreation: https://www.kfums-soldatermission.dk/soldaterrekreation

Det faglige koncept link