Gaver

Du kan støtte KFUM’s Soldatermission med et engangsbeløb eller en betalingsaftale. Gaver kan for eksempel gives via Mobile Pay tlf. nr. 60727. Ved betalingen anføres: “Gave + afsender”.


Vil du have dine gaver sat i system, så opfordrer vi til at tegne en fast aftale. Det giver KFUM’s Soldatermission bedre muligheder for at planlægge økonomisk – og sikrer samtidig, at du får alle muligheder for skattefradrag. Hør mere på landskontoret tlf. 3312 4042. Link til betalingsmulighed.

KFUM’s Soldatermission er godkendt efter Ligningslovens §8a og §12. Læs nærmere på SKATs hjemmeside.

Almindelige gaver (LL §8a)

Gaver og bidrag er fradragsberettigede op til 17.000 kr. i 2021 for gaver givet til godkendte formål som KFUM’s Soldatermission. Gaver er personlige og indberettes hvis bidragsyder har oplyst sit CPR-nr. til KFUM’s Soldatermission. Medlemskontingent er ikke fradragsberettiget.

Gavebrev (LL §12)

Tegner du et gavebrev, kan du opnå et yderligere fradrag på op til 15 % af din indkomst. Uanset bruttoindkomst er det muligt at få fradrag for ydelser op til 15.000 kr.

Betalingsservice

Vil du have dine gaver sat i system, så opfordrer vi til at tegne en fast aftale. Det giver KFUM’s Soldatermission bedre muligheder for at planlægge økonomisk – og sikrer samtidig, at du får alle muligheder for skattefradrag. Hør mere på landskontoret tlf. 3312 4042 – eller print og udfyld blanketten her (sendes med posten). Har du spørgsmål vedrørende Betalingsserviceaftaler til KFUM’s Soldatermission, er du meget velkommen til at kontakte Karina på vores landskontor, tlf. 7620 4484 eller karina@kfums-soldatermission.dk

Andre betalingsmuligheder

Det er nemt at betale gaver og bidrag til KFUM’s Soldatermission via vores konto i Sydbank. 

Reg. nr. 8075

Konto nr. 0000117840

Ved betaling anføres: indbetaleroplysninger + formål (gave/kontingent/lodseddel/kollekt etc.) 

Mobile Pay

Gaver kan også gives via Mobile Pay. Tlf. nr. 60727.

Ved betaling anføres: indbetaleroplysninger + formål (gave/kontingent/lodseddel etc.)

Arv og testamente

KFUM’s Soldatermission er også godkendt til at modtage arv, uden at der i den forbindelse skal betales arveafgift til staten. Hvis du ønsker at støtte vort arbejde på denne måde, vil vi sørge for gratis juridisk assistance i forbindelse med udarbejdelsen af testamentet. 

Læs mere om arv her.