KFUM’s Veteranbo

KFUM’s Veteranbo er betegnelsen for det koncept, der er ved at etableres ved KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. Her kan veteraner bo fast i op til 3 år i fællesskab med andre veteraner.

KFUM’s Veteranbo ligger lige mellem KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte og Garderkasernen.

Tilbuddet er for de veteraner og deres familier, der har behov for lettere støtte i en længere periode. På KFUM’s SoldaterRekreation tilbydes særlig omsorg og støtte i 1-12 måneder. KFUM’s Veteranbo kan bruges i forlængelse af dette, eller det kan være for dém, der har brug for lettere hjælp.

Botilbuddet er permanent men ikke for livstid.

Vores erfaring er, at det ofte tager lang tid at komme på fode igen. Men samtidig vil vi gerne skubbe veteraner ud i det store samfundsfællesskab igen, når de er parate til det. I løbet af 3 år er tid til lære sit nye ’jeg’ at kende og evt. få afklaret sin situation. Samtidig giver det en tryghed at vide, at KFUM’s Veteranbo kan være ens base i de kommende år. Hvis der stadig er brug for lettere støtte efter 3-4 år skubber vi veteranerne kærligt videre til et tilbud, der passer bedre til den enkelte


Interesseret i en bolig?

Kontakt KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte, tlf. 45 81 81 89.