1964-1989 Jerntæppet i Europa

1964-1989: JERNTÆPPET

1964
I Frederikshavn indledes 1. december et arbejde i en gammel præstebolig på Skansegade 10.

1965
KFUM’s Soldatermission gennemfører deres første lodseddelsalg til fordel for KFUM’s Soldaterhjem i København. Fra 1967 bliver det en fast tilbagevendende begivenhed. Lodsedlerne kostede dengang 10 kroner. Baggrunden var, at KFUM’s Centralforening ønskede at flytte fra Gothersgade, “Borgen” og til Emdrup, hvor KFUM havde deres idrætsanlæg. Derfor kunne man pludselig stå uden lokaler. Lotteriet gav et overskud på 800.000 kroner.

1966

KFUM’s Soldatermission køber ejendommen Gothersgade 115 fra KFUM´s Centralforening.

1967
Gothersgade 115 indvies den 18. februar 1967. Kong Frederik den 9. deltog i indvielsen, nu hvor KFUM’s Soldatermission havde købt egne lokaler. Foruden soldaterhjem blev der plads til soldaterherberg og hotel, samt bedre rammer for landskontoret.
KFUM’s soldatermission har i 1967 38 soldater, orlogs- og CF- hjem. De 20 af dem var ledet af landsudsvalget, mens de resterende 18 havde egen bestyrelse.

I 1972 overtager Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. tronen fra sin far, Kong Frederik den 9. Hun bliver også – som sin far – protektor for Soldaterhjemmenes Dag.


1972

Efter en særindsamling i Viborg Amt og Skjern soldatervennekreds opføres soldaterhjem i Skive. Dronning Margrethe overtager protektoratet af Soldaterhjemmenes Dag efter Kong Frederik den 9.´s død.

1973
Herluft Thing afløser Erik Bærenholdt som landssekretær, da Erik Bærenholdt har fået embede som præst i Kolding. Herluf Thing bliver på posten de næste 16 år.

1981

Soldaterhjem indvies i Varde.

1982

Soldaterhjem indvies i Viborg. Lukket i 2000 da Prinsens Livregiment flyttede til Skive.

Samme år som KFUM’s Soldatermission fejrer 100-året for begyndelsen falder Berlinmuren. Det ændrer igen rollen for det danske forsvar.


1988
Landssekretær i KFUM’s Soldatermission Herluf Thing pensioneres ved udgangen af 1988. 

1989
KFUM’s Soldatermission kan fejre deres 100-års jubilæum, og samme år falder Berlin-muren, som bliver begyndelsen til enden på den kolde krig. Generalsekretær Niels Erik Bjerregaard afløser landssekretær Herluf Thing fra 1. januar 1989. Stillingsbetegnelsen ændres samtidig med at stillingsbetegnelsen forretningsfører ændres til kontorleder.

Herluf Thing pensioneres som landsekretær i 1988. Han begyndte i 1947 som leder af soldaterhjemmet i Avedøre og senere i Sandholm. I 1973 overtog Herluf Thing ledelses ansvaret for hele organisationen og fortsatte dette arbejde som landssekretær indtil pensionsalderen. I alt 41 års uafbrudt ansættelse i KFUM’s Soldatermission.