Vi hjælper Danmarks veteraner godt videre i livet

KFUM’s Soldatermission ønsker at tilbyde soldaterne omsorg og del i fællesskabet på soldaterhjemmet, hvorfor værelserne tænkes indrettet på eller bygget i umiddelbar tilknytning til nuværende soldaterhjem, hvilket igen giver mulighed for at benytte de faciliteter og kompetencer, der allerede findes dér.

Læs mere om veteranarbejdet

Fakta om KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde

Målgruppen er todelt

Efter endt udsendelse til missionsområderne har en mindre del af soldaterne fysiske eller psykiske gener, som med tiden vil blive helet. For nogle vil der stadig være et særligt behov for menneskelig omsorg og samvær.

En anden gruppe er hårdere ramt, og de har behov for behandling af de sår på sjæl og legeme, de har pådraget sig. Efter afsluttet behandling eller i et udslusningsforløb kan KFUM’s Soldater­Rekreation være en mulighed.

Endelig kan dele af forsvarets udsendte personel blive berørt af komplikationer og opbrud i familieforholdene. Denne gruppe kan have behov for et alternativt, midlertidigt boligtilbud.

Soldater kender “Kuffen”

KFUM’s Soldaterhjem (Kuffen) er for mange soldater krydsfeltet mellem det militære liv og det civile, private liv. KFUM’s Soldaterhjem bliver i stort omfang brugt som værested for soldaterne og i stigende grad af deres pårørende. Her møder soldaten både venner, familie og kolleger. Her føler de, at det er godt at opholde sig, uanset om man har brug for hjælp eller bare ønsker at hænge ud i fællesskabet med bekendte og kolleger. Især hvor nære pårørende af forskellige årsager er fraværende, erfarer vi, at KFUM’s Soldaterhjem bliver soldatens ”andet hjem”. Vi har erfaring for, at der på soldaterhjemmet skabes mentale frirum, hvor soldaten åbner sig, også med de ting som ikke er nemme at tale om.

Udvalgte nyheder