Arv og testamente

KFUM´s Soldatermission er godkendt under ligningslovens § 8a. Vi er derfor fritaget for at betale arvegift, hvilket betyder at hele din støtte går ubeskåret til vores arbejde med at drive Soldaterhjem. 

Arv og testamente

Testamentariske gaver er en uvurderlig støtte til KFUM´s Soldaterhjem. Betænker du KFUM´s Soldatermission som legatar eller arving, støtter du soldaterhjemsarbejdet blandt vores soldater på missionsområderne og her i landet. Vi ved, at alle donationer er gaver givet med hjertet, og de er værdsatte hver og en, små som store.

Det kan du støtte

Alle gaver testamenteret til KFUM´s Soldatermission vil naturligvis blive anvendt til fondens formål. Du kan vælge at øremærke gaver til særlige formål. Vi anbefaler dog, at øremærkningen er bred, da både behov og løsningsmuligheder kan ændre sig over tid. KFUM´s Soldatermission forvalter midlerne med stor respekt, således at gaverne går til de indsatsområder, hvor vi skønner, at de kommer til størst gavn. 

Hvad siger Arveloven

Arveloven blev ændret pr. 1. januar 2008. Det kan derfor være klogt at få testamenter, som er skrevet før den tid, opdateret, så de afspejler de aktuelle regler og ønsker. Har du ingen arvinger og intet testamente, vil alt, hvad du efterlader dig, tilfalde Staten.

Du kan støtte arbejde på KFUM´s Soldaterhjem ved at indsætte foreningen som arving i dit testamente. Har du hverken ægtefælle eller børn, kan du i testamentet frit disponere over hele formuen. Kun ved at oprette et testamente kan du bestemme, hvordan din formue en dag skal fordeles. Når du ønsker at tildele arv til KFUM’s Soldaterhjem, kan du oprette dit testamente online hos Virksomheden Dokument 24. Testamentet bliver gratis, når du vælger at tildele arv til os. Dokument 24 vil ligeledes hjælpe dig med gratis rådgivning for oprettelse af testamentet.

Har du livsarvinger (ægtefælle, børn eller børnebørn), skal de som minimum arve 25 %. Du kan altså ifølge Arveloven disponere over op til 75 % af formuen og for eksempel betænke fjerne slægtninge, venner og velgørende organisationer.

Du kan altid afsætte et bestemt øremærket beløb i form af et legat. 

KFUM´s Soldatermission er i følge loven fritaget fra at betale boafgift til staten. Det vil sige, at hvis du vælger at testamentere en del af din formue til arbejdet på KFUM´s Soldaterhjem, vil midlerne gå direkte til formålet uden nogen beskatning. Har du kun fjerne slægtninge, vil du kunne spare boafgift ved også at indsætte en velgørende forening i testamentet.

Læs evt. mere på minearvinger.dk

Kontakt og juridisk assistance

Hvis du ønsker at støtte vores arbejde gennem dit testamente, vil vi sørge for gratis juridisk assistance i forbindelse med udarbejdelsen af testamentet. Vælger du at betænke KFUM´s Soldatermission i dit testamente, vil vi således dække dine omkostninger for oprettelsen af testamentet. 

Kontakt venligst administrationschef Bjørn Baltzer Carlsen på tlf. 2155 7316 eller på bbc@kfums-soldatermission.dk, hvis dette har din interesse, eller du blot vil vide mere om denne ordning. Bjørn Baltzer Carlsen er advokat og cand.jur.

KFUM’s Soldatermission samarbejder med den juridiske virksomhed Mine Arvinger ved udarbejdelsen af testamenter. Ønsker du at vide mere om, hvordan du kan betænke KFUM´s Soldatermission i dit testamente, kan du hos Mine Arvinger booke en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale.

Andre gaver og fradrag

Der er naturligvis altid mulighed for at donere både små og store beløb til KFUM´s Soldatermissions arbejde. SKAT ser med gavmilde øjne på gaver til velgørende arbejde. Gør derfor brug af de forskellige fradragsmuligheder.