Medarbejdere og frivillige

Landskontor

Landskontoret fungerer som hovedkontor for alle KFUM’s Soldaterhjem i ind- og udland. 

Per Møller Henriksen

Generalsekretær

Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 80
Mobilnummer: 22 29 61 89
pmh@kfums-soldatermission.dk

Steen Klejnstrup Sørensen

(Sygemeldt) Økonomichef og kontorleder

Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 81

sks@kfums-soldatermission.dk

Treldevej 97
7000 Fredericia

Åbningstider
Hverdage 9-15

Kontakt
Telefon 33 12 40 42
info@kfums-soldatermission.dk

Merete Henriksen

Kontorassistent/sekretær

Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 85
mehe@kfums-soldatermission.dk

Helene Kofoed-Pihl

Kommunikationsmedarbejder og redaktionssekretær for Soldatervennen

Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon:
helene@kfums-soldatermission.dk

Jette Steffensen

Sekretær

Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 83
jette@kfums-soldatermission.dk

Søren Andersen

Soldaterhjems- og genbrugskonsulent
Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 21 45 05 13

konsulent@kfums-soldatermission.dk

Betina Dahl Nissen

Kontorassistent

Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 87
betina@kfums-soldatermission.dk

Mie Eriksen

Bogholder

Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 82
mie@kfums-soldatermission.dk

Brian Jørgensen

HR-chef

Treldevej 97
7000 Fredericia

Mobilnummer: 51 24 08 27
brian@kfums-soldatermission.dk

Karina Boel Stidsen

Kontorassistent

Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 84
karina@kfums-soldatermission.dk

Landskontoret ligger lige ved siden af soldaterhjemmet i Fredericia. Her er det generalsekretæren der modtager Forsvarsminister Trine BramsenKredsarbejdsudvalg

Kredsarbejdsudvalget udvikler arbejdet i landets Soldatervennekredse

Finn B. Jørgensen

Familieplejer. Udpeget af bestyrelsen

Asser Jensen Vej 25
7000 Fredericia

Telefon: 26 84 28 40
finn@kfums-soldatermission.dk

Birthe Mikkelsen

Rostrupvej 33
9500 Hobro

Telefon: 24 78 78 66
birthekrismik@gmail.com

Ivan Ælmholdt

Formand

Mølleager 12, Lindved
7100 Vejle

Mobilnummer: 2568 8925

ivanaelmholdt20@gmail.com

Lene K. Andersen

Bærsholmvej 24, 7800 Skive

Telefon: 25 34 72 14

lka@fjordland.dk

Solveig Hoffmann Andersen

Næstformand

Skovbrynet 76, 7330 Brande

Telefon: 31 10 94 94

solveig-john@mvb.net

Per Møller Henrisken

Generalsekretær

Treldevej 97 7000 Fredericia

Telefon:76 20 44 80
pmh@kfums-soldatermission.dk

Jette Steffensen

Sekretær for KAU, Landskontoret

Treldevej 97 7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 83
jette@kfums-soldatermission.dk

Soldatermissionens Ungdomsorganisation

Soldatermissionens Ungdomsorganisation organiserer ungearbejderne på tværs af landet og bestyrelsen hedder SMUA – Soldatermissionens Unges Arbejdsgruppe.

Sidsel Friis Poulsen

Tidligere medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia, Oksbøl og Høvelte samt soldaterhjemsleder i Estland

Telefon: 41 35 71 44
sidselfriis@kfums-soldatermission.dk

Kristine Tang

Tidligere volontør på KFUMs Soldaterhjem i Varde.

Mobilnummer: 23 67 72 92
kristinetang@kfums-soldatermission.dk

Maria Larsen

Tidligere soldat og medarbejder på KFUM’s Soldaterhjem i Skive og på Bornholm, samt soldaterhjemsleder i Irak.
Mobilnummer: 51 93 40 42
marialarsen@kfums-soldatermission.dk

David Kjærside

Forperson for SMUA. Tidligere volontør og nuværende ansat på KFUMs Soldaterhjem Aalborg

Høvejen 48
9400 Nørresundby

Telefon: 53 60 53 08
davidvejgaard@kfums-soldatermission.dk

Mette Sund-Jensen

Tidligere medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Oksbøl

Mobilnummer: 26 34 32 62
mettesund@kfums-soldatermission.dk

Kirstine Hansen

Tidligere volontør på KFUMs Soldaterhjem

Mobilnummer

kirstine@kfums-soldatermission.dk

Birgitte Sønderup Frost Madsen

Tidligere medarbejder på KFUMs Soldaterhjem i Varde og soldaterhjemsleder i Estland

Mobilnummer: 22 61 96 09
birgitte@kfums-soldatermission.dk


Frivillige talere

KFUM’s Soldatermission har tilknyttet en række frivillige og frivillige talere, der har erfaring med Soldatermissionen. De kan kontaktes for foredrag i for eksempel menigheder. Kontakt gerne generalsekretær Per Møller Henriksen tlf 76 20 44 80 for nærmere information

Jesper Hornstrup

Sognepræst og tidligere formand for soldatermissionen

Petrasvej 80
7800 Skive

Telefon: 2194 1749
jesper@kfums-soldatermission.dk

Kirsten Nørremark Jensen

Soldaterhjemsleder i Borris

Borriskrogvej 4
6900 Skjern

Telefon: 2341 5518
borris@kfums-soldaterhjem.dk

Finn Juhl Nielsen

Tidl. Soldaterhjemsleder

Enghavevej 23F

6900 Skjern

Telefon: 4017 7983
finn@elvercom.dk

Soldatervenner til Airshow 2016

Dorte Lundgaard Jeppesen

Kirke- og kulturmedarbejder
Tidligere medarbejderkonsulent for KFUMs Soldatermission

Pogagervej 4
7550 Sørvad

Mobilnummer: 20 73 87 18
dortelj81@gmail.com

Bodil og Christian Nielsen

Tidligere soldaterhjemsledere i Værløse (1972-90), Kosovo (2007, 2008, og 2010) og Libanon (2011)

Østerled 7, Nr. Nissum
9620 Lemvig

Telefon: 97 89 11 17
Mobilnummer: 41 51 34 28
christianbodil@mvb.net

Per Møller Henriksen

Generalsekretær – se mere
Treldevej 97
7000 Fredericia

Telefon: 76 20 44 80
Mobil: 22 29 61 89
pmh@kfums-soldatermission.

Ester Kofoed

Tidligere veterankonsulent og soldaterhjemsleder i Fredericia. Pædagog.

Treldevej 97
7000 Fredericia

Mobilnummer: 25 65 68 44
schifter@hotmail.dk

Bjarne Kjær Andersen

Soldaterhjemsleder i Høvelte

Hesselgårdsvej 29
3460 Birkerød

Mobilnummer: 45 81 81 89
hoevelte@kfums-soldaterhjem.dk

Soldatervenner til Årsmøde 2017

Henrik Busk Rasmussen

Sogne- og feltpræst.

Selsøparken 13
9400 Nørresundby

Mobilnummer: 98 17 26 91
hbr@km.dk

Holger Skovenborg

Forhenværende forlagschef, præst og tidl. soldaterhjemsleder

Bystedvænget 2
7080 Børkop
Mobilnummer: 60 10 78 78
holger.skovenborg@gmail.com

Kjeld Nørgaard Christensen

Soldaterhjemsleder i Oksbøl

Birkevej 15
6840 Oksbøl

Telefon: 75 27 75 08
Mobilnummer: 29 27 75 08
oksboel@kfums-soldaterhjem.dk

Lars Lund

Soldaterhjemsleder på Bornholm. Tidligere ungdomssekretær.

Almegårdsvej 3B
3700 Rønne

Mobilnummer: 56 95 03 13
almegaard@kfums-soldaterhjem.dk

Lars Stougaard

Kordegn, tidligere soldaterhjemsleder i Odense

Næsbyvej 120
5270 Odense N.

Mobilnummer: 20 48 55 64
stougaard@nal-net.dk

Lene og Niels Erhard Sørensen

Tidligere soldaterhjemsledere i Kosovo 2009-10

Langtvedvej 5, Røjleskov
5500 Middelfart

Mobilnummer: 51 24 58 40
egelykke5@hotmail.com

Pia og Ivan Ælmholdt

Tidligere soldaterhjemsledere

Mølleager 12, Lindved
7100 Vejle

Mobilnummer: 61 74 12 55
piaaelmholdt@yahoo.dk

Poul Nielsen

Tidligere soldaterhjemsleder på Orlogshjemmet i Frederikshavn

Vænget 11,
9800 Hjørring.

Mobilnummer: 22 36 89 69
+

Ruth Brik Christensen

Tidligere soldaterhjemsleder flere steder i udlandet og forfatter til “Ruth i krig” – se mere

Mobilnummer: 23 26 22 26
brikdk@hotmail.com

Anne og Allan Schrøder

Soldaterhjemsleder i Karup

Herningvej 31, Karup
7400 Herning

Mobilnummer: 97 10 10 65
karup@kfums-soldaterhjem.dk

Aase Dahl Troelsen

Tidligere medarbejder på soldaterhjem

Paarupvej 23, Troldhede
6933 Kibæk

Mobilnummer: 23 24 62 10
aasedahltroelsen@gmail.com

Finn B. Jørgensen

Formand for KAU. Familieplejer. Valgt på repræsentantskabsmøde/formands- og kasserermødet 2019.

Asser Jensen Vej 25
7000 Fredericia

Mobilnummer: 26 84 28 40
finn@kfums-soldatermission.dk

Troels Moesgaard

Soldaterhjemsleder i Holstebro. Medarbejderrepræsentant 2019.

Suensonsvej 36E
7500 Holstebro

Mobilnummer: 24 45 83 44
troels@kfums-soldaterhjem.dk

Merete Vahr Værge

Cand. cur. Tidligere soldaterhjemsleder i Afghanistan

Søbakkevej 52
8381 Tilst

Mobilnummer: 30 82 18 25
merete@kfums-soldatermission.dk

Bjarke Friis

Bestyrelsesmedlem, cand.mag/cand.theol og sognepræst. Tidligere landssekretær og informationsmedarbejder

Treldevej 97
7000 Fredericia

Mobilnummer: 51 93 40 42
bjarke@kfums-soldatermission.dk

Der udleveres hvert år mange kors til soldater i ind- og udland. De betales af donationer under soldatervennefester og foredrag.