1990-2021 Internationalt fokus

FORSVARETS NYE ROLLE

1990
Efter henvendelse fra Kongens Artilleriregiment oprettes soldaterhjem i nogle lokaler på Sjælsmark Kaserne.

1991

KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte indvies efter en landsdækkende indsamling i 1990-91. Inden da har der i en periode været drevet soldaterhjem i “Mor Karens hus” på grunden.

1997

Åbning af nybygget soldaterhjem i Sønderborg.

1998
Det har i nogle år været forsøgt at oprette et soldaterhjem for udsendte danske soldater. Dette lykkedes, da man 19. august sender en medarbejder med styrken til Bosnien, hvor ca. 700 danske soldater er stationeret omkring byen Doboj. Et egentligt soldaterhjem indvies i den ene af to lejre, Camp Valhalla, 28. september. Der flyttes til større lokaler i juni 1999. Da Camp Valhalla blev lukket, flyttede soldaterhjemmet til Camp Dannevirke, hvor der var åbningsreception 30. januar 2000. I slutningen af marts 2001 flyttes soldaterhjemmet til andre lokaler i lejren. Da Camp Dannevirke nedlægges i december 2002 og de tilbageværende soldater flyttes til den amerikanske lejr ved Tuzla, flytter også soldaterhjemmet med, men lukkes, da soldaterne trækkes hjem i efteråret 2003.

KFUM’s Soldaterhjem i Kosovo – billedet her fra morgenmad uden for selve soldaterhjemmet.

SOLDATERHJEM I IRAK OG AFGHANISTAN

2000
1. januar: Per Møller Henriksen erstatter Niels Bjerregaard som leder af KFUM’s Soldatermission. En stilling, der i dag går under navnet “generalsekretær”.

I Farum åbnes soldaterhjem i bygninger, der tidligere har huset et Grundtvigsk-soldaterhjem. Hjemmet lukker igen allerede 10. oktober 2002, da kasernen nedlægges.

Danmark engagerer sig i 00´erne i krigene i Irak og Afghanistan, og begge steder oprettes KFUM’s Soldaterhjem.


2001
Efter i nogle måneder at have brugt nogle fælles lokaler kan der i maj måned indvies et hjem for de danske soldater i Camp Olaf Rye i Kosovo. I begyndelsen af 2010 flytter de danske soldater til den franske lejr Novo Selo, og soldaterhjemmet i Camp Olaf Rye lukker 1. februar 2010.

2003
Ejendommen Gothersgade 115-115A sælges og landskontoret flytter til Treldevej 97, 7000 Fredericia, hvor det indvies den 19. september 2003. Hotellet lukkes og soldaterhjemmet flytter pr. 1. december til lejede lokaler i Gothersgade 101, kl.

2004

Efter kun et år flytter soldaterhjemmet i Gothersgade 101, kl. til lejede lokaler i Missionshuset Bethesda, København. Soldaterhjemmet bliver en filial af soldaterhjemmet i Høvelte. KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro nedlægges som selvstændigt soldaterhjem, som det sidste i landet.

2005
Soldaterhjemmet i Sjælsmark lukker efter 15 års virke på kasernen. Som følge af forsvarsforliget flytter regimentet til Varde.
Soldaterhjemmet i Camp Danevang i Irak åbner den 17. februar.
Soldaterhjemmet i Bethesda lukkes pr. 31. maj.

2007

I januar flytter soldaterhjemmet i Irak fra Camp Danevang til Camp Einherjer. Medio december lukkes soldaterhjemmet i forbindelse med, at de sidste danske soldater trækkes hjem.

2008

Den 1. februar indvies det nye soldaterhjem i Oksbøl, hele byggesummen på ca. 6,3 mio er indsamlet fra fonde, private og virksomheder. Den 22. maj åbner soldaterhjemmet i Camp Bastion i Afghanistan.

2010
De danske KFOR soldater flytter fra Camp Oluf Rye til den franske lejr Novo Selo. KFUM’s Soldaterhjem står klar og fungerer indtil de danske soldater trækkes hjem februar 2011.

Soldaterhjemsleder Ruth Brik Christensen bliver den 9. januar udnævnt til ”Årets helt 2009” af Trygfonden og Jyllandsposten. Med titlen følger kr. 100.000,- som Ruth overrækker til KFUM’s Soldatermission.

Den 1. februar begynder Ruth Brik Christensen et soldaterhjemsarbejde i et telt i MOB Price, Afghanistan. I løbet af foråret opføreres et soldaterhjem af 6 fabber. Soldaterhjemmet drives indtil medio juli 2013 hvor de sidste danske soldater forlader MOB Price. Soldaterhjemmet har været ualmindelig velbesøgt med omkring 20.000 besøg pr. mdr. Både danske og udenlandske soldater satte stor pris på hjemmet.

KFUM’s Orlogshjem ved Søværnets Sergent og Grundskole i Frederikshavn indvies den 21. maj. Efter en omfattende renovering genindvies KFUM’s Soldaterhjem i Vordingborg den 28. maj

I forbindelse med Årsmødet i Hvorup den 25. september er der reception i anledning af udgivelsen af bogen ”Ruth i krig” Bogen bliver hurtigt en bestseller og i 2011 udkommer den i en paperback udgave (samlet oplag 20.000).

November 2010 nedlægger Soldatermissions Unge(SMU) sig selv og fusionerer med KFUM’s Soldatermission.

2011
I december 2009 rejste de første danske FN soldater til UNIFIL i Libanon, allerede da var KFUM klar til at oprette et soldaterhjem, men forhindringer i FN systemet bevirkede at det først var fra april 2011 at der var soldaterhjem i Naqoura. I sommeren blev det besluttet at de danske soldater skulle trækkes hjem pr. 1. december hvilket betød at soldaterhjemmet samtidig lukkede. Bogholder på landskontoret, Inger Marie Nielsen, modtager dronningens fortjenstmedajle for 40 års tro tjeneste. KFUM’s Soldatermission begynder arbejdet med rekreation for soldater. I første omgang i Holstebro, Hvorup og Høvelte.

2012
KFUM’s SoldaterRekreation åbner i Holstebro, første spadestik er 9. januar, åbningen den 7. september.

Der er blevet bygget 4 lejligheder og samtidig er soldaterhjemmet blevet opdateret. Den 10. april 2012 besøger Hendes Kongelig Højhed, Kronprinsesse Mary, KFUM’s soldatermissions landskontor, da hun den 20. marts blev protektor.

2013
Den 1. marts blev KFUM’s SoldaterRekreation i Hvorup indviet med 8 lejligheder til veteraner. Samtidig er dele af soldaterhjemmet blevet opdateret så der er handicap toiletter, kørestolsrampe m.m. Efter at der havde været usikkerhed om Garder kasernes fremtid i Høvelte, kom der ultimo marts endelig en afklaring. 3. april var der første spadestik til opførelse af KFUM’s SoldaterRekreation i Høvelte. Byggeriet af 9 lejligheder, fællesrum og opdatering af soldaterhjemmet blev afsluttet i 2013 og har siden fungeret SoldaterRekreation. Senere er en bygning på den anden side af vejen renoveret og indeholder nu lejligheder til veteraner, der har brug for et lidt længerevarende botilbud – det kalder vi Veteranbo.