Første soldatervennemøde

I 1920 d. 22. oktober blev det første årsmøde for Soldaternes Venner afholdt, på Gothersgade 115 i København. 9 ud af 15 Soldatervennekredse deltog. (11 personer deltog, heraf 9 repræsentanter fra SV, en fra landsudvalget samt Soldatermissionær Kühle.)