KFUM’s Soldatermission skabes

I 1889 blev KFUM’s Soldatermission skabt som et led under KFUM (Kristelig Forening for Unge Mænd) i København, der blev skabt i Danmark i 1878. Det første KFUM’s Soldaterhjem åbnede på Fiolstræde i København.

Allerede ved krigen i 1864 blev soldatermissionærer fra Indre Mission sendt ned til de danske soldater ved Slesvig, samtidig med, at der blev sørget for en tilknytning af feltpræster til soldaterne.

Intentionen var at skabe et trygt sted for det indkaldte mandskab samtidig med at nå alle værnepligtige også dem, der ikke var vokset op i kirkelige kredse. Det ligger tæt op ad nutidens intention, om at KFUM’s Soldaterhjem øn- sker at række evangeliet ud til kirkefremmede og skabe et hjem for soldaterne.

Lige fra begyndelsen var opgaven at give soldaterne et hjem. Gennem tiderne har forståelsen for ordet ”hjem” ændret sig, men den kristne tjeneste og tryghed har været gennemgående ønsker fra begyndelsen.
I de første år gik man ærinder og opbevarede soldaternes civile tøj og personlige ejendele på soldaterhjemmene.

Det var særligt for de soldater, der kom fra provinsen og ikke havde netværk eller bekendte i København, der benyttede sig af dette. Soldaterne fik mange tilbud til opbevaring af ejendele b.la. fra værtshuse m.m. der brugte ”soldaterhjem” til annoncering. Opgaverne og behovet har ændret sig meget gennem årene, hvor det blev muligt at have en smule private ejendele på belægningsstuen/på kasernen og ønsket blev et sted at slappe af i gode rammer.