KFUM’s SoldaterRekreation etableres

2012-2014 blev de første tre KFUM’s SoldaterRekreation etableret i Holstebro, Hvorup og Høvelte.