KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte 30 år

Den 1. marts bliver KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte 30 år

Jubilæet går stille for sig i kontrast til alt det liv, der plejer at være på soldaterhjemmet. Mandag 1. marts er det præcis 30 år siden KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte blev indviet. Gennem alle årene har det været et fast holdepunkt for de mange værnepligtige ved Livgardens kaserne i Høvelte. Med tre årlige værnepligtshold, mange turer med kantinevognen og samtidig veteraner boende på soldaterhjemmet, er det blevet et stort sted.

Soldaterhjemsleder Bjarne fortæller: ”Det bliver jo ikke den store fest. Vi regner med at samle veteranerne til brunch på mandag, for på den måde at fejre dagen. Vi har normalt morgenmad med dem om mandagen, men det bliver så lidt ekstra den dag. Samtidig skal vi den dag sige velkommen til Sandra, som er ny rekreationsmedarbejder her i Høvelte.” Hvis man ser på hjemmet tilbage i tiden, så er Bjarnes første tanke ”Der var virkelig travlt i køkkenet dengang (2009, red.). En helt normalt dag var der på plussiden af 200, som spiste aftensmad her. Vi havde virkelig travlt. Da var det jo det gamle klassiske soldaterhjem. Det var hyggeligt og godt med kuf-far, kuf-mor og de unge volontører. Det er en noget anderledes i dag. Hverdagen er noget mere kompleks, men bestemt ikke mindre spændende.” Og hvad højdepunkter angår er Bjarne ikke i tvivl: ”Der har jo været byggeri af SoldaterRekreationen samt renovering af rækkehusene til Veteranbo og dermed indvielsen med deltagelsen af Kronprinsessen. Det har været to store opgaver, men besøg af kronprinsessen har jo været mærkedage i historien.”

Veteraner flytter ind

En betydelig ændring i løbet af soldaterhjemmets levetid er etableringen af SoldaterRekreation og Veteranbo sammen med soldaterhjemmet. Der er ni etværelses lejligheder i SoldaterRekreation, der er bygget sammen med soldaterhjemmet. Veteranbo består af syv rækkehuse, der ligger lige over for soldaterhjemmet. I 2014 blev SoldaterRekreation indviet, mens Veteranbo stod klar i 2015. Det har siden sat et massivt præg op hele soldaterhjemmet, og med de mange boliger er KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte det sted, hvor der bor flest veteraner. Både på rekreation og veteranbo får man støtte til at klare tilværelsen.

”Det har været spændende, men også til tider ret anstrengende at starte og være med til at udvikle veteranarbejdet. Der er virkelig mange interesser på spil, og samtidig er det mennesker, som har brug for at vi er der for dem. Vi er kommet rigtig godt i gang, men vi bliver aldrig færdig med at udvikle vort tilbud. Det har været spændende til nu, men det bliver ikke mindre spændende fremadrettet.” fortæller Bjarne og han fortsætter ”Samarbejdet med kasernen og nu også Veterancentret er rigtig godt og helt uundværligt for at vi kan gøre vort arbejde ordentlig.”

Mange ekspeditioner

Gennem soldaterhjemmets 30-årige historie har der været en del forskellige soldaterhjemsledere, men rekordindehaveren er den nuværende soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen, der tiltrådte i jobbet 1. januar 2009. Bjarne har således oplevet udviklingen de seneste 12 år på tætteste hold. Medarbejderstaben består i dag af både veteranmedarbejdere, en kontorassistent, en køkkenmedarbejder samt unge medarbejdere, der hovedsageligt arbejder med soldaterhjemmets cafédel. Typisk er der lidt mere end 2000 ekspeditioner gennem soldaterhjemmets kasseapparat i løbet af en måned. Dog er der lidt forskellige mellem værnepligtsholdene i, hvor meget de bruger KFUM’s hjemlige rammer. Her er soldaterne nemlig lige så velkomne selv om de ikke køber noget, og dermed adskiller soldaterhjemmet sig fra en anden café. En anden forskel er hjemmets kristne værdier, der blandt andet kommer til udtryk i fællessang hver aften, nogle ord til eftertanke samt en fælles bøn. Medarbejderne holder den daglige aftenandagt på skift.

”Hvis jeg skal nævne et par ting, som altid har glædet mig, så er det samværet med soldaterne. Det at hygge sig med dem bliver jeg aldrig træt af. Jeg husker mange gode samtaler i årenes løb. Det gælder både med værnepligtige og professionelle soldater. Særligt samtalerne med de soldater, som skulle udsendes i skarpe missioner, og når de kom hjem igen, husker jeg tydeligt. Det at få lov til at være den man kan betro sig til, og læsse af på har tit glædet mig. Det er også i sådanne situationer jeg bliver ydmyg og taknemmelig for opgaven i at være medmenneske.” Bjarne, Soldaterhjemsleder.

Som en afsluttende bemærkning siger Bjarne ” Der skal også lige være en tak til alle som gennem årene har støttet. (soldatervenner, y-men, kirker, kirkelige organisationer, samt andre frivillige red.) Og vor daglige bøn til Gud, er at vi må lykkes med vort arbejde og opgave for alle, som bruger huset.”

For yderligere oplysninger:
Kontakt soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen, tlf. 2913 7622.