Med NATO på en rejse mod øst

Fra midt i marts 2022 til udgangen af februar 2023 har Danmark igen soldater i Estland og det betyder at der også er et soldaterhjem. KFUMs Soldatermissions motto har længe været: ”Vi er der hvor soldaterne er”. Det betyder at der hvor Danmark sender soldater hen, er der også et soldaterhjem. Det gælder inden for landets grænser hvor der ligger 14 soldaterhjem på eller tæt ved kaserner, men det gælder i høj grad også i udlandet. Når der sendes en større dansk styrke ud, kommer der også et civilt soldaterhjem med. Soldaterne kalder det KUFFEN og det er deres andet hjem, når de er langt hjemmefra.

Billeder fra soldaterhjemmet i Tapa, som det så ud i 2020.

Når Danmark igen fra starten af marts overtager kontorerne og skydebanerne på basen i Estland, flytter KUFFEN med. Søndag den 27 februar blev der således hold forbønsgudstjeneste for de to civile, der bliver sendt med til Estland og som om kort tid genåbner det danske soldaterhjem i Tapa i det østlige Estland. Hillerød Frimenighed stod for selve gudstjenesten, da de begge er aktive der. Birgitte Wibe Folkmann, Helsinge, og Åse Merete Mortensen, Hillerød, tager med som ledere af soldaterhjemmet og de ser begge frem til samarbejdet og den hjælp og støtte de kan give til de udsendte soldater. De er begge pædagoger, og Birgitte har senest været leder af Børnehuset i Græsted i 13 år. De er begge gift og har voksne børn. Åse har en søn, som flere gange har været udsendt til Irak, så hun har kendskab til såvel soldaterhjem, som det at være udsendt. Deres kirkelige ståsted er i Luthersk Mission og de to har været veninder i mange år. Det er vigtigt at kende hinanden godt, når man tager afsted på en opgave langt hjemme fra, der potentielt kan kræve mange af ens vågne timer, og som indimellem begrænser ens bevægelsesfrihed til kasernens område. Alt efter den lokale sikkerhedssituation kan man gå ned i den lokale by, mens man til andre tider må blive på basen.

Birgitte og Åse skal være i Estland henholdsvis 3 og 6 måneder og Åse bliver derfor afløst af Rebecca Sandell Ytzen der er rutineret soldaterhjemsleder efter hele 2 udsendelser. Rebecca er assistent i Høvelte, men har tidligere været i Irak og Estland fra juli 2020 til januar 2021.

Billeder fra forbønsgudstjenesten i Hillerød Frimenighed
Generalsekretær Per Møller Henriksen fortalte om det arbejde, der ligger foran Åse og Birgitte.

KFUM’s Soldatermission har siden 1998 været med Forsvaret i udlandet, de steder hvor der er sendt en større styrke ud og hvor det har været sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Udsendelserne inkluderer Bosnien, Kosovo, Irak, Libanon og Afghanistan i både Camp Bastion og MOB Price – og altså hvert andet år i Estland.

Danmarks deltagelse i Estland er en del af den store mission, der hedder enhanced Forward Presence (NATOs fremskudte tilstedeværelse) i Baltikum og Polen. Op til 200 danske soldater skal i hele 2022 være udstationeret Estland indtil udgangen af februar 2023. De danske soldater vil være en del af NATOs multinationale styrke på omkring 4000 soldater i Polen og de baltiske lande. NATOs tilstedeværelse i de baltiske lande og Polen demonstrerer, at NATO er parat til at beskytte NATO-territorium og understreger alliancesolidaritet overfor blandt andre de baltiske lande. Inden for de sidste uger har det vist sig vigtigere end nogensinde. NATOs tilstedeværelse i den østlige del af alliancen styrker sikkerheden i regionen og dermed også i Danmark. Storbritanien, Canada, Tyskland og USA er faste medvirkende, mens de andre NATO-lande skiftes til at være til stede. Ideen er at afskrække og vise vilje til at forsvare den østlige del af den vestlige verden.