Velbesøgt afskeds- og velkomstreception i Høvelte den 25. januar. 

Den 25 januar blev en skelsættende dag for KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. Her skiftede man leder for første gang i 14 år. Soldaterhjemmet har igennem de sidste år gennemgået en stor forandring fra ”bare” at være soldaterhjem til i dag at indeholde boliger og aktiviteter for veteraner. Alt dette skyldes i høj grad Bjarne der på smukkeste vis har formået at favne de nye tiltag fra både Forsvaret og Soldatermissionen og integreret det i soldaterhjemmets daglige liv. I dag sidder KFUM’s Soldatermissions veteranfaglige leder også i Høvelte og der er både midlertidige og mere permanente vog familievenlige boliger til veteraner.

I løbet af formiddagen var alle medarbejdere i sving for at pynte soldaterhjemmet flot op med duge, servietter og blomster for at tage imod de mange venner af huset, der ville sige farvel til Bjarne efter 14 år som soldaterhjemsleder og byde varmt velkommen til Martine som ny leder.

Fra Allerød kommune deltog både socialchefen Gitte Overgaard, tidligere borgmester Erik Lund (C) (der var med til at rejse pengene til SoldaterRekreation og Veteranbo) og nuværende borgmester Karsten Längerich (V). Borgmesteren takkede for det gode samarbejde med soldaterhjemmet. Livgarden var naturligvis stærkt repræsenteret med oberst Lars Rahbek i spidsen. Obersten takkede for samarbejdet og da han læste motivationen op og overakte Chefens mønt nr. 32 til Bjarne, blev den gamle garder noget bevæget. Veterancenteret og andre samarbejdspartner, gamle gardere, veteraner, soldatervenner, Y’s Men og tidligere og nuværende kollegaer var mødt talstærkt op. Der var mange gode ord til både Bjarne og til Martine. Også KFUM’s Soldatermissions generalsekretær Per Møller Henriksen og HR-chef Brian Jørgensen deltog i festlighederne.

Der vil i næste blad ”Soldatervennen” komme en nærmere præsentation af Martine. Hun har selv nydt godt af soldaterhjemmets imødekommende natur i en svær situation og hun bringer derfor mere erfaring med ind i stillingen end hendes erfaring fra job og 3K uddannelse. Det er ifølge Martine en erfaring hun vil bringe i anvendelse i sit nye arbejde. Glæd jer til at læse mere.