Naturen som en helende faktor

Af Kristine Bjerno

Fra 1. august 2022 blev Mikkel Ryhl Faber ansat som veteranmedarbejder på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. Det har taget tid at falde til, og Mikkel forventer også mange forandringer i den nærmeste fremtid, da man er i gang med at ansætte endnu en veteranmedarbejder, og Martine lige har overtaget ledelsen af soldaterhjemmet.

Den 40 årige socialrådgiver føler sig hjemme i området omkring Høvelte, til trods for at han til daglig bor i bofællesskab i Sct. Lucasstiftelsen i København, men han er vokset op i Sørup ved Fredensborg. Han er gift med Margit, og sammen har de tre drenge på 9, 7, 4 år.

Mikkel fortæller, at da han så stillingsopslaget, så han mange muligheder i stillingen. Han så et job, der kunne varieres og ikke kun var på kontor. ”At arbejde med Veteraner var ikke noget, jeg gik efter, men da jeg så stillingsannoncen, følte jeg, at det kunne være spændende. Det var et nyt felt for mig, hvor jeg kunne udvikle mine kompetencer”, fortæller han.

Mikkel Faber er glad for den ”flade struktur”, som han kalder det, hvor man tager mange beslutninger i fællesskab på soldaterhjemmet. Det betyder, at alle kan få deres specielle evner og kompetencer i spil, og det, mener han, er vigtigt ikke bare for arbejdsglæden, men også for arbejdet med veteranerne. ”Man er nødt til at være autentisk”, forklarer han. ”Det kræver tillid at arbejde med veteraner. Tilliden tager lang tid at opbygge, og kan smadres på et øjeblik. Hvis man ikke er autentisk og sig selv, så kommer man hurtigt til at fremstå falsk”.

Når man spørger ind til, hvad Mikkel selv mener, at han kommer med af kompetencer, siger han med det samme: ”Jeg kommer med noget systemkendskab”, og hermed mener han kendskab til kommunernes måde at arbejde på. Han forklarer, hvordan det er en kæmpe fordel, når diverse ansøgninger og lignende skal udfyldes, at Mikkel ved, hvordan kommunen arbejder. ”Jeg kommer også med en nysgerrighed på veteraner og deres liv. Jeg arbejder på at møde mennesker, der hvor de er, og så er der mange, der siger, at det er nemt at få tillid til mig. Det tror jeg er fordi, jeg ikke tænker på mennesker som objekter, men jeg opfatter, at vi går turen her sammen. Du har nogle kompetencer, og jeg har nogle kompetencer – derfor kan vi få ting til at virke i fællesskab”.

Den nye veteranmedarbejder fortæller, at han har været værnepligtig en gang for 20 år siden, men han føler, at det hjælper at kende veteranernes militære verden, selvom han ikke selv har været udsendt.

Mikkel fortæller, at han føler, at de er i gang med at ændre på soldaterhjemmet, og de vaner man får. ”Vi arbejder på i fællesskab at få vores kompetencer i spil hver for sig. Det er et fedt element i jobbet at kunne gøre ting, man er glad for med veteraner. For eksempel havde vi nogle fantastiske kajakture i august – naturen kan virkelig noget”. Han forklarer, hvordan han gerne vil arbejde videre med at bruge naturen i arbejdet med veteranerne. ”Vi må se på, hvordan det giver mening at komme mere ud i naturen. Se på hvad der virker. Lige nu føles det lidt som at skyde med spredehagl, men vi må afprøve forskellige ting, for at se hvad veteranerne kan lide”. Han smiler og afslutter: ”At kunne komme ud og se veteranerne komme ud og opleve det store rum i naturen, det er en stor glæde. Der opstår noget magi derude. Nogle møder Gud, andre møder naturen, og atter andre får bare noget ro med. Jeg er slet ikke i mål med det, men vi er på vej”.