Bestyrelsen

Se en kort oversigt over bestyrelsesmedlemmerne her. Flere informationer findes på et link ved hver person.

Ole Rasmussen

Formand for KFUM’s Soldatermissions bestyrelse. Provst. Valgt 2018 på repræsentantskabsmøde.

By: Bøvlingbjerg

Telefon: 5365 3096
Email: ole@kfums-soldatermission.dk

Stilling: Provst/ Fødselsår: 1965

Læs mere om Ole

Bjarne Ingemansen

Næstformand. Jurist. Udpeget af bestyrelsen 2018

By: Fredericia

Telefon: 2688 0407
Email: bjarne@kfums-soldatermission.dk

Stilling: Jurist/Fødselsår: 1964

Læs mere om Bjarne

Alexzia Thiyakarajah

Bestyrelsesmedlem

By: Aarhus
Email: alexzia@kfums-soldatermission.dk

Stilling: Social- og specialpædagog studerende/Fødselsår: 1995

Læs mere om Alexzia

Bruno Kristoffersen

Soldaterhjemsleder, medarbejderrepræsentant

By: Fredericia
Telefon: 2916 1377
Email: bruno@kfums-soldaterhjem.dk

Stilling: Soldaterhjemsleder/Fødselsår:1961

Læs mere om Bruno

Jesper Hornstrup

Bestyrelsesmedlem, sognepræst

Petrasvej 80
7800 Skive
Telefon: 2194 1749
Email: jesper@kfums-soldatermission.dk

Finn B. Jørgensen

Bestyrelsesmedlem, Formand for KAU. Familieplejer. Valgt på repræsentantskabsmøde/formands- og kasserermødet 2019

By: Fredericia
Telefon: 26 84 28 40
Email: finn@kfums-soldatermission.dk

Stilling: Pædagog/Fødselsår: 1955

Læs mere om Finn

Troels Moesgaard

Soldaterhjemsleder, medarbejderrepræsentant

By: Holstebro

Mobilnummer: 24 45 83 44
Email: troels@kfums-soldaterhjem.dk

Stilling: Soldaterhjemsleder

Læs mere om Troels

Merete Vahr Værge

Bestyrelsesmedlem, Cand. cur. Valgt 2016 på repræsentantskabsmøde/formands- og kasserermøde

Søbakkevej 52
8381 Tilst

Mobilnummer: 30 82 18 25
Email: merete@kfums-soldatermission.dk

Stilling: Sygeplejerske, Cand. Cur., Sygeplejelærer gennem 20 år. Leder af efter- og videreuddannelsen i UCsyd gennem 14 år. Nu folkepensionist./Fødselsår: 1952

Læs mere om Merete

Major Preben Friis-Hauge

Bestyrelsesmedlem, udpeget af bestyrelsen 2018

By: Tirstrup

Telefon: 60 21 45 44
Email: preben_fh@kfums-soldatermission.dk

Stilling: Major/Fødselsår: 1961

Læs mere om Preben

Erik Toft Klausen

Bestyrelsesmedlem, driftøkonom. Udpeget af bestyrelsen 2009. Udpeget af KFUM og KFUK 2018

Elinelundvej 3
6800 Varde


Telefon: 75 22 56 96
Email: erik@kfums-soldatermission.dk

Stig Lilleøre

Bestyrelsesmedlem, afdelingschef. Valgt af Indre Mission 2019.

By: Fredericia

Telefon: 23 21 21 11
Email: stig@kfums-soldatermission.dk

Stilling: Afdelingsleder/Fødselsår: 1969

Læs mere om Stig