Foredrag

Talere
KFUM’s Soldatermission har også en lang række af frivillige talere, der gerne tager ud til soldatervennekredse samt det øvrige bagland for at dele evangeliet og fortælle om KFUM’s Soldatermissions arbejde. Oversigten over de frivillige talere finder du her.

Foredrag
En række erfarne foredragsholdere kommer gerne ud til jeres sogn, forening eller lignende for at fortælle om KFUM’s soldaterhjem. Se de aktuelle foredragsholdere her på siden: Ruth Brik Christensen og Per Møller Henriksen

Kontakt generalsekretær Per Møller Henriksen tlf. 76 20 44 80 for at høre nærmere. 

Ruth i krig

Ruth Brik Christensen holder et levende og medrivende foredrag om sine oplevelser som forstående og lyttende ”mor” for udsendte danske soldater.

Ruth er uddannet pædagog og diakon, men har gennem de seneste år arbejdet som soldaterhjemsleder og foredragsholder.

Som leder af KFUM’s Soldaterhjem har Ruth både være med de danske soldater i Irak, Libanon og senest i Afghanistan i 2013. Foredraget giver en spændende og anderledes vinkel på Danmarks militære engagement i verdens brændpunkter. KFUM’s Soldaterhjem er et civilt fristed fra den militære hverdag, hvilket giver mange gode  oplevelser med soldaterne. Foredraget ledsages af billeder, der illustrerer historierne på en levende måde.

Én af Ruths vigtigste opgaver som soldaterhjemsleder har været at skabe rum for menneskelighed med soldaternes glæder og sorger med lyttende ører. Desuden bagte hun tonsvis af kager, bryggede spandevis af kaffe og skabte et hjem, hvor soldaterne altid kunne komme og slappe af fra krigen.  Det kristne værdigrundlag er bærende på KFUM’s Soldaterhjem og værdierne får en særlig dimension når livet og døden kommer tættere på soldaterne.

Ruth blev i 2010 kåret til ”Årets helt” af Jyllands-Posten og efterfølgende er bestselleren ”Ruth i krig” solgt i flere oplag.

Ruth var leder på soldaterhjemmet i Irak fra august 2006 til februar 2007 og i Camp Bastion i Afghanistan fra maj 2008 til februar 2009. I foråret 2010 åbnede Ruth et nyt KFUM’s Soldaterhjem i MOB Price i Afghanistan i et telt, og senest i efteråret 2011 har Ruth været i Libanon som leder af KFUM’s Soldaterhjem.

Foredraget er absolut velegnet til en sogneaften eller lignende.

Kontakt evt. generalsekretær Per Møller Henriksen på tlf. 76 20 44 80 for at høre nærmere om mulighederne for et foredrag hos jer.

Pressefoto af Ruth Brik Christensen (i høj oplæsning) findes her

Per Møller Henriksen

Generalsekretæren, der har soldater og veteraner som sin hjertesag.

Generalsekretær Per Møller Henriksen begyndte sin karriere i KFUM’s Soldatermission i 1976. Sammen med sin kone Merete byggede og etablerede de KFUM’s Soldaterhjem i Varde i 1981, og 10 år senere gjorde de tilsvarende i Høvelte ved Livgardens kasserne. Siden år 2000 har Per været generalsekretær for KFUM’s Soldatermission i Danmark med blandt andet to kortere udsendelser som soldaterhjemsleder til henholdsvis Afghanistan (2010) og Libanon (2011). Gennem de seneste år har han som generalsekretær for alvor sat veteraner på dagsordnen i KFUM’s Soldatermission.

Per Møller Henriksen har en hjertesag, som han fortæller og formidler levende og nærværende. Gennem mere end 40 år har Per arbejdet i KFUM’s Soldatermission, hvor den sindige vestjyde har arbejdet sig op fra assistent til generalsekretær.

Passionen er at forkynde evangeliet for soldater og veteraner på en nærværende måde. Praktisk tjeneste (diakoni) har vist sig at være en god måde at række evangeliet på.

Under udsendelse som leder af KFUM’s Soldaterhjem i Afghanistan sammen med ægtefællen Merete oplevede de begge, hvordan hjemlige rammer er særlig relevante for udsendte soldater i ét af verdens brændpunkter. Samtidig oplevede de, hvordan sårede soldater “hang ud” på KFUM’s Soldaterhjem. At tilbyde hjemlige rammer for sårede soldater var ikke kun relevant i Afghanistan, men også efter endt udsendelse er der sådan et behov. Op mod hver tiende veteran har psykiske efterreaktioner, og fem steder i Danmark tilbydes KFUM’s SoldaterRekreation, hvor veteraner kan bo op til et år. Denne praktiske tjeneste er værdifuld for den enkelte samtidig med, at KFUM’s Soldatermisson hermed løfter et samfundsmæssigt ansvar.

Foredraget er velegnet til et sognearrangement eller lignende. Udover at være generalsekretær er Per formand for menighedsrådet i Christianskirken, Fredericia, men den flotte udsmykning af Bjørn Nørgaard.

Pris: 4.000,- kr. + transport (kørsel fra/til Fredericia).

For yderligere informationer kan Per kontaktes direkte på tlf. 7620 4480 eller pmh@kfums-soldatermission.dk.