Generalsekretær modtager fornem anerkendelse fra Forsvarsministeren

KFUM’s Soldatermissions frontfigur, Per Møller Henriksen, hædres med Forsvarsministerens Medalje for 45 års indsats for soldater og veteraner.

En livslang dedikation anerkendt af Forsvarsministeren

Forsvarsministerens Medalje tildeles personer, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats, og ved en ceremoni den 29. november i Forsvarsministeriet, blev Generalsekretær Per Møller Henriksen æret for sin livslange indsats.

Per Møller Henriksen modtager Forsvarsministerens medalje 2023
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen overrakte personligt medaljen og takkede Per Møller Henriksen for hans store indsats.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen fremhævede Per Møller Henriksens enestående bidrag til soldater og veteraner i Danmark gennem hans 45 år i KFUM’s Soldatermission. “Du er med til at sikre de bedste forhold for vores soldater og veteraner. Der har du gjort en meget stor og uvurderlig indsats,” udtalte forsvarsministeren.Øverst på formularen

Visionær ledelse i tjenesten for soldater og veteraner

Per Møller Henriksen har præget KFUM’s Soldatermission siden 1976, og de sidste 45 år har han siddet i ledende positioner. Han har bl.a. etableret og drevet soldaterhjem ved Varde Kaserne og Garderkasernen i Høvelte. Derudover har han ledet soldaterhjem i både Libanon og Helmand-provinsen i Afghanistan for de danske udsendte soldater. Siden år 2000 har han stået i spidsen som generalsekretær for KFUM’s Soldatermission.

Du gør livet bedre for andre

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen til generalsekretær Per Møller Henriksen.

Som generalsekretær har Per Møller Henriksen spillet en central rolle i udviklingen af KFUM’s Soldaterhjem som en del af de danske internationale missioner. og etableringen af KFUM’s SoldaterRekration og Veteranbo. Som generalsekretær har han også bidraget aktivt som medlem af Følgegruppen vedr. Veteranpolitik, i Forsvarets Veteranforum og Dansk Diakoniråd.

Forsvarsministeren oplever engagementet i KFUM’s Soldatermission

Forsvarsministeren bemærkede, hvordan han selv oplevede det store engagement i KFUM’s Soldatermission, da han deltog i årsmødet for KFUM’s Soldatermission i september på Antvorskov Kaserne. Den fyldte hal med engagerede deltagere blev et levende bevis på det store arbejde, Per Møller Henriksen leder.

Forsvarsministeren takkede Per Møller Henriksen for hans mangeårige indsats og engagement. “Du er en af de personer, der gør livet bedre for andre, og det fortjener du en helt særlig anerkendelse for,” sluttede forsvarsministerens af, hvorefter Forsvarsministeren overrakte Per Møller Henriksen medaljen og ønskede tillykke.

Per Møller Henriksen modtager Forsvarsministerens Medalje for sin indsats for soldater og veteraner.
Per Møller Henriksens kone, Merete, og datter, Rakel, var med ved medaljeoverrækkelsen i Forsvarsministeriet.
Per Møller Henriksen modtager Forsvarsministerens Medalje for sin indsats for soldater og veteraner.
Udover Per Møller Henriksen fik 11 andre også overrakt Forsvarsministerens Medalje. De øvrige modtagere var alle ansatte i Forsvaret.
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen holdt en flot tale for Per Møller Henriksen og uddybede, hvorfor medaljen skulle gå til netop ham.
Forsvarsminister Troels Lund Poulsen holdt en flot tale for Per Møller Henriksen og uddybede, hvorfor medaljen skulle gå til netop ham.

Taknemmelighed og stolthed hos Per Møller Henriksen

Per Møller Henriksen udtrykte sin glæde og stolthed over at modtage Forsvarsministerens Medalje: “Jeg er beæret over at modtage Forsvarsministerens Medalje for min mangeårige indsats i KFUM’s Soldatermission. Det er en anerkendelse af det store arbejde som ydes for soldater, veteraner og pårørende af vores mange ansatte og frivillige rundt på vores pt. 15 soldaterhjem.”

KFUM’s Soldatermission fejrer enestående indsats

KFUM’s Soldatermission lykønsker Per Møller Henriksen med den velfortjente anerkendelse af hans mangeårige arbejde for soldater, veteraner og pårørende. Hans store engagement har skabt positive aftryk og forandringer, og medaljen er en hyldest til et liv viet til at gøre en forskel.