Airshow 2022 – en stor succes!

Gennem foråret har KFUM’s Soldaterhjem i Karup arbejdet på at forberede og skaffe frivillige til Flyvevåbnets årlige fremvisning ved Airshow 2022. Efter denne coronanedlukning har der været flere år, hvor arrangementet ikke har været afholdt. Derfor var det da også først omkring første april at Anne og Allan fra KFUM’s Soldaterhjem i Karup kunne få grønt lys til at planlægge og sætte alle forberedelser i gang til Airshow 2022.

Billeder fra Forsvaret og fra Rakel Henriksen

Interessen for Danish Air Show på Flyvestation Karup søndag den 19. juni 2022 var stor. Rigtig, rigtig stor. Politiet og arrangørerne vurderer, at omkring 125.000 mennesker lagde vejen forbi. Dagen bød på et tæt pakket program med fly og helikoptere i luften fra kl. 10 til 16, og der var begejstring hos det store publikum. Det var tydeligt, at mange af tilskuernes havde deres helt personlige favoritter blandt de optrædende fra i alt 15 lande. Der var ligeledes stor interesse for de mange mere stationære ting på den store udstilling, hvor man blandt andet kunne møde repræsentanter fra Flyhistorisk Samling og kommende piloter fra flyveskolen. Arrangørerne havde regnet med stor interesse for Danish Air Show, der ved forrige afvikling i 2014 tiltrak 90.000 gæster. I år kom der så betragteligt flere end det og besøgstallet lå, ifølge Forsvaret omkring 125.000 mennesker.

De to lederes på KFUM’s Soldaterhjem i Karup, Anne og Allan, har gennem mange år stillet op til Airshow. Med hjælp fra de frivillige sælger de kaffe og rundstykker, pølser og andre lune retter. I år blev det til et arrangement med 175 frivillige og både sliktelt, kaffe og rundstykker, pølser og tarteletter på menuen. Som Anne og Allan siger: ”Der kom rigtig mange gæster og de ville alle sammen have mad fra kl 11 – 13.30, så der stod lange køer ved madteltene fra ca 10.30 til ca. 14.30. Det var jo helt umuligt at følge med – selvom vi gjorde vores bedste!” Tarteletterne, der var en nyhed på menuen, var en succes. Der blev også solgt mange sandwich, som soldaterhjemslederne fortæller at de fik særlig ros for. ”De gode råvarer til sandwich betalte sig virkelig. Folk var meget glade for dem og vi fik mange rosende ord. Til gengæld solgte vi ikke så mange pølser som sidst, men sådan er det jo forskelligt fra år til år” indrømmer de.

Nyt var også et telt med servering af morgenkomplet. Det bestod af et rundstykke med marmelade og en kop kaffe. Over middag skiftede man til at sælge kage frem for rundstykker og en frivillig havde bagt 80 bradepandekager. Det blev en stor succes med både kage og rundstykker og der forventes et pænt overskud, når det hele bliver gjort op. Der var ligeledes boder med pølser, is og fadøl. Når overskuddet er talt op, vil den ene halvdel af pengene gå til det lokale soldaterhjem, mens den anden halvdel går til Soldatermissionens arbejde rundt om i landet. ”Pengene kommer i høj grad til at gå til veteranarbejdet” fortæller generalsekretær Per Møller Henriksen, der glæder sig over det gode arrangement. Glæden er ikke kun et spørgsmål om at KFUM’s Soldatermission får mange kontakter med veteraner og andre interesserede på en dag som denne, det er også fordi han selv stod i et telt det meste af dagen og solgte kaffe. Soldaterhjemslederne i Karup, fortæller at de er begyndt at overveje om pengene skal gå til ny gulvbelægning i den store sal på KFUM’s Soldaterhjem i Karup eller om de skal til at se sig om efter en ny Kuf-vogn, men det er jo også et spørgsmål om beløbets størrelse.

Der kom 175 frivillige og deltog i dagen. ”Uden dem kunne vi ikke have gjort noget af alt dette” fortæller Anne og Allan, der også roser samarbejdet med den lokale Soldatervennekreds bestyrelse, der personligt var med både til opstilling og nedpakning. Af de frivillige stod nogle og grillede pølser i 5 timer. Andre betjente kunder i 7 timer i træk, så det var en kæmpe indsats fra det frivillige hold. ”Vi har haft et super godt samarbejde med flyvestationen og med vores leverandører, der leverede alt det vi skulle bruge. Vi skulle stable det hele på benene på 2 måneder, da det ikke kunne blive afklaret om det blev til noget før i april måned. Soldatervennerne har støttet og sørget for at finde frivillige. Bestyrelsen var med alle dagene. De har gjort en kæmpe indsats.  Det var en dejlig dag og alle fik snakket og hygget sig – og det er jo også vigtigt” tilføjer soldaterhjemslederne.