YMCA holder World Council i Danmark

og de besøger blandt andet KFUM’s Soldaterhjem,

I disse dage er godt 1200 repræsentanter for YMCA rundt om i verden samlet i Danmark, mens ca. 900 er tilmeldt møderne online. De fysiske møder afholdes i Århus og derfra går mange udflugter ud i landet. Man startede med gudstjeneste i Domkirken i søndags og mandag startede så programmet med aftaler hos både Legohouse, Siemens og mange andre.

I Danmark er KFUM delt op i flere selvstændige organisationer, blandt andet KFUM’s Soldatermission, derfor var det naturligt at nogle af deltagerne i det 20. World Council skulle ud på danske soldaterhjem. Her kunne de opleve stemningen, samt få et indblik i det spændende arbejde som KFUM’s Soldaterhjem laver blandt soldaterne i ind og udland. Det blev til en dag med spændende oplevelser og interesserede spørgsmål.

På KFUM’s soldaterhjem i Karup, tog HR-chef i KFUM’s Soldatermission, Brian Jørgensen, imod 60 nysgerrige gæster. Her fortalte han om arbejdet og samarbejdet med flyvevåbnet, som er særligt nærværende i for eksempel arrangementer som Airshow 2022, der for 14 dage siden blev afholdt, netop i Karup. Her leverede Soldaterhjemmet mad til arrangementet, der fik 125.000 gæster. Gruppen lyttede interesseret og stillede også op til et gruppebillede, for at mindes deres udflugt. Især var der interesse for Soldatermissionens forhold til Forsvaret, der er meget anderledes end i mange andre lande. I USA for eksempel køber man i militæret ydelser hos kommercielle firmaer og ikke som i Danmark indgår samarbejdsaftaler med en civil organisation som KFUM’s Soldatermission. I mange lande er kirke og stat også fuldstændig adskilt, så de repræsentanter blev meget overraskede over at man kunne nævne vor Herre Jesus Kristus og stat/Forsvaret i samme sætning.

På KFUM’s Soldaterhjem i Fredericia tog soldaterhjemsleder Daniel Nørgaard Poulsen imod en lille gruppe på 27 personer. Efter velkomst ved generalsekretær Per Møller Henriksen, fortalte Daniel om soldatermissionens arbejde, både på de almindelige soldaterhjem og med veteranarbejdet. Gruppen af nysgerrige tilhørere til Daniels oplæg på soldaterhjemmet kom fra hele verden. Både oplæg og spørgsmål foregik på engelsk, da der var deltagere fra både Japan, Indien, Mexico, Ghana og Australien, men også fra lidt hjemligere himmelstrøg som Portugal, Libanon og Ukraine. Efter oplægget var der tid til spørgsmål og mange interessante vinkler på arbejdet og forskellen til hvordan veteraner bliver behandlet i andre lande kom på banen. Der blev for eksempel luftet om man skulle have en international konference om veteranarbejde. Deltagerne fra YMCA skulle videre til Trinitatis Kirke i Fredericia til frokost, men inden de gik, fik Daniel en gave og et kort med alle navne på deltagerne og en kommentar om hvor de kom fra.

Her har alle deltagerne på turen til Fredericia skrevet deres navn og det land de kommer fra.

Brian Jørgensen fortæller at i den tid han har stået i Århus med en stand, har han mødt mange, der har refereret til deres møde med KFUM’s Soldatermission. Besøgene har gjort stort indtryk. Fredag deltager Brian også i en paneldebat om socialt ansvar som repræsentant for KFUM’s Soldatermission.

Vi siger tak for besøget til de mange interesserede gæster og ønsker YMCA held og lykke med deres fortsatte World Council 2022 i Danmark. Deltagerne bliver i Danmark til og med den 9. juli.