Alle og alt kan bruges

Af Flemming T Bruun.

Turen er i dag gået til Sunds, der er en mindre by lige nord for Herning. Målet er Sunds Genbrug, som har et hold af 35 frivillige, der gør en stor og vigtig arbejdsindsats. De arbejder på skift og sørger på den måde for, at butikken dagligt er dækket ind fra kl. 10 til 17.

Agnes Thomassen, der er daglig leder af genbrugsbutikken, fortæller:
“For 10 år siden var der en bekendt, der fik mig med i dette arbejde. Jeg kendte ikke til det før, men nu er det blevet en stor del af mit liv. Vi har det rigtig godt sammen.”. En af de ting, der gør det godt, er, at hver person kender sit ansvarsområde. På væggen viser Agnes mig, at hver medarbejder
kender sit specifikke ansvarsområde.
Hun siger med et glimt i øjet: “Det hjælper til, at man for eksempel ikke behøver at diskutere priser for forskellige varegrupper igennem med 35 personer omkring bordet”, og med en lettere underdrivelse tilføjer hun:
“Det ville nok tage lidt tid inden, vi kom helt til enighed. Og vi har
jo mange varer…”

Genbrug er en succes
Mange genbrugsbutikker har haft nogle høje vækstrater de seneste 5-7 år, hvor især de unge udgør en større og større andel af kunderne. Agnes fortæller:
“Vi ser også rigtig mange unge her i butikken. Det er blevet socialt
accepteret at handle i genbrug. Foruden de unge, så ser vi også folk fra alle samfundslag og alle andre aldersgrupper.” Det svarer til, hvad forskellige undersøgelser viser. Ifølge Genbrugsindekset.dk har otte ud af ti danskere handlet
genbrug de seneste 12 måneder. Ni ud af ti børnefamilier har købt eller solgt brugte varer. Andelen af unge mellem 18 og 30 år, der har handlet er steget med 37% de
seneste to år. På mange måde indgår genbrugsbutikkerne i den virkelighed,
hvor miljø og klima står højt på dagsorden.

Der er mere end penge på spil
Foruden det indlysende fornuftige i at genbruge tingene og det fællesskab,
der er omkring det, handler genbrug i dag også for mange om at begrænse forbruget. Især for mange unge er bæredygtighed en livsstil og ligefrem en del af deres identitet. Genanvendelse af klodens ressourcer bliver dermed
et vigtigt mål. En andet mål, når folk besøger en genbrugsbutik, er i høj grad for at gøre en god handel og finde spændende og unikke ting måske
endda gøre et fund. Samtidig har disse butikker en vigtig funktion i forhold til mange frivillige organisationer, både økonomisk såvel som menneskeligt. For KFUM’s Soldatermissions vedkommende er overskuddet fra de tilknyttede butikker vokset de seneste år til i dag at udgøre omtrent 10% af de samlede indtægter. Foruden de penge er der også et stærkt og godt fællesskab omkring arbejdet i butikken. Agnes uddyber: “Det giver så meget mening at kunne være med til at sælge noget, som andre kan få glæde af. Noget bliver kasseret, men kan så bruges af andre. Det står vi sammen om, og det giver rigtig meget mening.”.
De to ord klima og miljø bliver ikke nævnt, men der er ingen tvivl om, at denne praktiske tilgang også tæller med på det store regneark, vi kalder klimaregnskabet. Agnes fortæller videre: “For rigtig mange af de frivillige udgør vi en vigtig social funktion. De er meget glade for at være her og det
fællesskab, vi har omkring opgaverne. Personligt glæder jeg mig også hver dag til at komme afsted til butikken.”.

Butikken kunne i 2020 fejre 20 års jubilæum. Den drives i fællesskab
mellem KFUM’s Soldatermission og Mission Afrika Genbrug

Her er både mænd og kvinder
Agnes fortæller: “Folk møder selv op for at søge om at blive frivillig her. Det går efter mund til øre metoden. Så vi behøver ikke at annoncere efter folk. De kommer selv.”. Agnes mener, at det er fordi, der er et godt og inkluderende arbejdsfællesskab i Sunds Genbrug. Hun siger: “Vi gør meget ud af, at acceptere hinandens forskelligheder og skabe en god atmosfære,
hvor folk er klar over, hvordan vi ønsker at omgås hinanden. Nemlig
i en respektfuld tone. Og så er jeg glad for, at vi også har både mænd og kvinder som frivillige. Det giver en fin balance”.

Overskuddet fra KFUM’s Soldatermissions genbrugsbutikker var i 2020
på 2,9 mio. kr. I betragtning af perioden i foråret 2020 med lukkede
genbrugsbutikker er det et meget flot resultat.
Gennem de senere år har genbrug været en stabil og solid indtægt for
KFUM’s Soldatermission. Vi håber at den kan styrkes i de kommende
år.


Genbrug er kommet for at blive
Overskriften i denne artikel lyder: At alt og alle kan bruges. Som jyde er det en lidt voldsom formulering, men den kommer ikke desto mindre tæt på virkeligheden i forhold til genbrugsbutikkerne. Dagligt får de tilført hundredvis af effekter, der bliver sorteret, vasket og gjort klar. Agnes viser mig lageret og fortæller: “Ja, det her er bare et lille udsnit af alle de ting,
vi har. Noget findes også andre steder i byen. Der er rigtig mange gode sager imellem”. Jeg må give hende ret. Både at der er mange ting men også, at varerne er i en fin og brugbar stand. Bagerst i lokalet har man sorteret noget tøj fra. Det bliver også genanvendt og sendt ud af landet til brug andetsteds i verden. En af de spørgsmål jeg lige må have svar på inden jeg
smutter igen er. Er det ikke svært, at komme i gang med at etablere
sådan en butik her? Agnes fortæller, at man kan få hjælp fra KFUM´s Soldatermission, hvis man skulle få lyst til at begynde med at etablere en sådan butik. Da jeg kører hjem igen, kommer jeg i tanke om, at den bærbare pc jeg skal skrive denne artikel med, jo også er købt som genbrug. Men også, at de frivillige jo egentlig alle burde have en fortjenstmedalje.
Mange af dem har uden løn arbejdet i de her butikker i årevis, længe før, at miljø og klima fik den betydning i medierne, som de har nu. Samtidig har de tjent penge til nogle meget vigtige formål i samfundet