Sandra lægger ører til veteraner og peger på håbet om en lysere fremtid

Sandra Vestergård Hultén er ny veteranmedarbejder på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte fra 1. marts.

”Det kræver mod at være i andre menneskers smerter og sorg. Men det kan være noget af det mest helende”. Ordene kommer fra Sandra Vestergård Hultén på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte. For knapt tre uger siden havde hun første arbejdsdag her, hvor der bor op til 15 veteraner på SoldaterRekreation og i Veteranbo. Nogle af dem bor her sammen med deres familier i rækkehuse, og flere at veteranerne har deres børn i weekender. Sandras opgave er at hjælpe veteraner videre, så de i højere grad bliver i stand til at mestre deres egen tilværelse. Det er en stor opgave, hvor hun indgår i et team med soldaterhjemsleder Bjarne Kjær Andersen samt to øvrige veteranmedarbejdere. Sandra lyder velformuleret, og medbringer en uddannelsesmæssig ballast med kandidatuddannelse i diakoni fra Aarhus Universitet. Mere overraskende lyder hendes mange erfaringer, som man kan høre, at hun også trækker på. Sandra har tidligere arbejdet på Night Light Café på Vesterbro i København, der er en tværkirkelig natcafé for udenlandske og handlede kvinder i prostitution. Desuden har Sandra arbejdet med flygtninge og hjemløse.

Sandra Vestergård Hultén foran KFUM’s Veteranbo i Høvelte. Her kan veteraner bo i op til tre år med deres familier i rækkehuse, der ligger lige overfor KFUM’s Soldaterhjem, hvor der er ni et-værelses lejligheder til veteraner (KFUM’s SoldaterRekreation).

Relationsarbejde

At arbejde med veteraner er nyt for Sandra. ”Jeg går ind i relationerne med en oprigtig interesse i det andet menneske. For mange veteraner handler det om at finde livsgnisten igen. Mange har sårbare eller brudte familierelationer, og veteraner sidder ofte med det eksistentielle spørgsmål: Hvem er jeg, hvis jeg ikke er soldat mere? Når jeg bliver inviteret indenfor i et andet menneskes liv, kan jeg vandre med. Det er en fornem opgave, hvor jeg både kan lytte og pege på håbet om en lysere fremtid, som kan skabe forandring”. I diakoni bruger man ofte ørerne, og gennem samtalen signalerer hun et tydeligt nærvær, som vil være umuligt uden aktiv brug af lyttesansen. Men Sandra er også klar til at give veteranerne modspil. ”Det handler også om at turde stille undrende og forandrende spørgsmål. Jeg vil trække på min intuition og arbejde for at vinde tillid”, lyder det fra veteranmedarbejderen. Udover spontane og strukturerede samtaler handler hendes arbejdsopgaver om at tilrettelægge aktiviteter for veteraner, der både kan give indhold og være med til at strukturere deres hverdag.
I samtalen med Sandra bemærker jeg hendes sprog om arbejdet med veteraner. Ord som gæstfrihed, forandring, fred og håb har først og fremmest en betydning i det konkrete menneske eller møder mellem forskellige mennesker. Med det har samtidig referencer til det bibelske univers, hvormed Sandra egentlig med hendes ord konkretiserer de kristne værdier til det praktiske arbejde.

En rejse

Sandra kommer fra Gilleleje, og derfra beskriver hun en trosmæssig rejse fra en frikirke i Græsted, med et mellemstop i folkekirken med kant, Byens Valgmenighed, til de sidste otte år at være en del af menigheden Hillsong, der er en pinsekirke med rødder i Australien. En betydningsfuld milepæl på Sandras rejse var et ophold på en bibelskole i Australien i 2011, der medførte hendes store interesse for diakoni. Udover at studere emnet har Sandra også været med til at startet den diakonale gren af Hillsong i Danmark og Malmø. Sandra er gift med Lasse på femte år, bor i Søborg og er landet i det nye job efter barsel. ”Jeg glæder mig til rejsen i jobbet her. Jeg kan mærke en fantastisk medarbejdergruppe, den indbyrdes humor og kærlighed og hvordan forskellige fagligheder kan spille sammen. I den kommende tid skal vi arbejde mere med det familiestøttende arbejde, som jeg også glæder mig til”, slutter den nyansatte.