Bliv helten i dit liv

Interview med Thomas Willers af Henrik Engelbrekt Refshauge.

Thomas Øhrstrøm Willer har 3 tusind venner på Facebook. Han er præst i Aalborg Vineyard og arbejder i Center for Ungdomsstudier (CUR), hvor han gennem mange år har forsket i unge og tro og skrevet flere bøger. Soldatervennen mødte ham til en samtale om, hvad der forgår i hovedet på og er vigtigst i livet for unge mellem 18 og 25 år.

Hårdt ramte unge

”Der er rigtig mange 18-25-årige, der kæmper med deres mentale helbred efter corona. De har det ikke supergodt”, beretter Thomas Øhrstrøm Willer og spørger til, hvordan vi kan skabe rum, hvor de oplever, at de kan være der med deres skrøbelighed”?

”Der er noget fantastisk i Soldatermissionen, fordi I kan gå sammen med dem på Soldaterhjemmet i et stykke tid. Der kan vi sætte frø og investere ind i hinandens liv og vise vores egen skrøbelighed. Når de unge møder denne ægthed, at vi alle kæmper og er på vej, så mærker de, at vi er til stede, og det kommer til at præge os alle”.

Thomas hævder volontørtiden kan noget helt unikt, fordi de unge ikke bare kommer ind og løser en opgave som billig og smart arbejdskraft.

”Soldatermissionen rodfæster unge i deres tro, og de kommer til at opdage deres styrker og svagheder og får nye kompetencer. Det er en utrolig vigtig udrustning til deres fremtid”, mener præsten fra Aalborg Vineyard.

Hvordan kan jeg lykkes

”De unge har mistet to år af deres ungdom under corona. Så der er en fornemmelse af, at der virkelig er noget, der skal indhentes. Og det er en udfordring, for unge vil ikke spilde deres tid. Derfor skal vi virkelig være skarpe på, hvad transferværdien er”, udfordrer Thomas og forklarer:

”Hvad er det for helt konkrete ting, det giver mig at være volontør på soldaterhjemmet? Hvordan spiller det mig bedre til de ting, jeg skal møde bagefter”?

Thomas fortæller, vi lever i en superindividualiseret tid, hvor alle unge spørger: ”Hvordan kan jeg lykkes”? Det at være volontør, kan give mening i sig selv. Men de skal også hjælpes til at lykkes i deres liv.

”Hovedformålet for rekruttering af unge til KFUM’s Soldatermission skal ikke være gratis arbejdskraft, men at de skal hjælpes til at lykkes og blive klædt på til det liv, de skal lykkes i. Fortæl dem, at unge volontører på ”Kuffen” bliver klædt på og bliver gjort robuste til det, der ligger bagefter månederne på Soldaterhjemmet”, tilskynder den 45-årige Aalborggenser.

Din egen selviscenesættelse

”Når jeg spørger de unge: ”Hvad drømmer I om”? Så svarer de: ”gode relationer til familie og venner”. Næste drøm er at gøre en forskel”, beretter Thomas.

Greta Thunberg kan være det helt store ikon, fordi hun skaber en unik historie og er et godt spejl på, hvad mange tænker om at gøre en forskel: At sætte et konkret positivt aftryk på verden.

”Når du som ung melder dig som volontør, starter det oftest med, at du ønsker at forbedre dit eget CV. Du er i gang med din egen selviscenesættelse. Men når den unge så kommer i gang med volontørarbejdet, finder de ud af, at det faktisk gør noget godt for dem selv. Nogle gange finder de ud af, at de ikke kan stoppe igen, fordi det gør noget ved dem selv at hjælpe andre mennesker på soldaterhjemmet. Men det starter oftest med, at jeg gerne vil være en af dem, der har det fedt og er cool”, mener ungdomsforskeren, der selv har startet ungdomskirke flere gange.

Alle vil gerne være helte

”De unge er vokset op med Elsa, X-factor og Harry Potter og vil gerne være helte. Donald Miller påstår i sin bog ”Blue like jazz”, at den klassiske historie med en helt, en skurk, nogle udfordringer og en guide, der hjælper, stadig lever i de unge”, fortæller Thomas Øhrstrøm Willer.

”Soldatermissionens opgave er ikke at være helten, selvom vi gerne vil gøre os selv til det. Vi skal være guiden. Helten er de unge, de frivillige. Vores opgave er at gå ind i, hvad det er for en heltehistorie, de gerne vil skrive om sig selv. Hvilken skurk er de i gang med at overvinde ved at blive en del af soldatermissionen”? spørger Tomas Willer.

Utilstrækkelige unge

”Christian Hjortkjær fra Silkeborg højskole beskriver i sin bog ”Utilstrækkelig” en pige, der har sat en post-it på sit spejl med teksten: ”Hvis bedre er muligt, er godt ikke godt nok”. Hvis det er det mindset, de unge har inde i deres hoveder, så bliver de aldrig tilfredse og kommer til at krakelere på et tidspunkt”, advarer Thomas Øhrstrøm Willer.

Ungdomsforskeren udfordrer Soldatermissionen til at hjælpe de unge til at blive den bedste version af sig selv ved at give til andre. Han mener, deres mentale mistrivsel skyldes, at de altid skal præstere, men det kan mennesker ikke altid. ”Jeg er jo bare utilstrækkelig”! siger de perfekte piger.

Vekselvirkning

Der er en stærk kraft i den kristne historie, som kan hjælpe de unge.

”Du bliver set, hørt og forstået ved selv at se, høre og forstå andre. Når du bliver elsket, så får du overskud og ressourcer til at så frø og elske andre. Vi bliver velsignet for at velsigne”, siger Thomas Øhrstrøm Willer. Han mener, at selvom der er meget uro og mange udfordringer, så lever vi i et meget privilegeret samfund, hvor vi kan være med til at dele ud af os selv. Og det er vi nødt til.

”Vi har i vesten alt det, vi har brug for. Hvis vi ikke deler ud af vores ressourcer, så står de bare og bliver dårlige og uden mening. Vi er nødt til at give vandet videre fra vores beholder, for at få tilført nyt. Vi skal hjælpe mennesker med at finde afløb for alt det gode, vi får, for ikke at ende med stress og angst”.

Udfordringen for Soldatermissionen er, at vi skal formå at se, høre og rumme unge, der hvor de er, så de vokser sig stærke til at kunne gøre noget for andre.

”Ved at blive volontør i Soldatermissionen, bliver du en del af en større historie, hvor andre unge mennesker bliver rørt gennem din indsats. Wauv! Den historie vil jeg gerne være en del af”, slutter Thomas Øhrstrøm Willer.