Reportage fra Årsmødet 2022

Vi gør en forskel for dem, der gør en forskel for os. – Af Henrik Refshauge

Sådan kan man sammenfatte en del af årsmødets samtaler, da Parolesalen på Skive kaserne, lørdag 24. september var spækket med soldatervenner. KFUM’s Soldatermission fejrede årsmøde midt i skyggen af Ukrainekrigen. Derfor var årsmødets hovedtema meget aktuelt, nemlig at fejre de første ti år, hvor udsendte soldaterveteraner har fået hjælp til balance i livet, efter de er vendt hjem fra missioner ude i verden.

Veteraner får hjælp

Soldater ofrer sig selv, for at vi alle kan være sikre. Men hovedet kan slå klik og familie- og parforhold hænger i en tynd tråd, når nogle krigsveteraner vender hjem efter at have været udsendt. KFUM’s Soldatermission står bag veteranfamilierne med tilbuddet SoldaterRekreation – et botilbud til veteraner. Det blev fejret på KFUM’s Soldatermission Årsmøde, hvor 250 både purunge og ældgamle mødtes til stærkt fællesskab og fest.

I Egeris kirke spillede Prinsens Musikkorps og Soldatermissionens formand, provst Ole Rasmussen, prædikede om den barmhjertige samaritan med budskabet om også at se den nødstedte veteran. Derefter rykkede årsmødet til kasernen, hvor eftermiddagen var bygget op som en TV-udsendelse med nyhedsværter, gæster i studiet og megen humor. Det var virkelig en herlig måde at få serveret formandsberetningen på.

”Der kommer flere værnepligtige, og der står en enorm respekt om KFUM’s Soldatermissions arbejde”, fortalte medlem af Forsvarsudvalget på Christiansborg, Mads Fuglede. ”Et godt soldaterliv stopper aldrig. Man er det ikke kun en periode af sit liv, men bærer det med sig som veteran”.

Veterangruppen er todelt

KFUM’s Soldatermission har 133 år på bagen med et kirkeligt arbejde i tjeneste for danske soldater. De seneste 10 år har SoldaterRekreationsarbejde for veteraner og deres pårørende fyldt godt i aktiviteterne. Og arbejdet retter sig mod to grupper. En mindre gruppe af de tidligere udsendte soldater har primært brug for menneskelig omsorg og samvær for at få helet deres fysiske eller psykiske gener. En anden gruppe er hårdere ramt. De har behov for behandling af de sår, de har pådraget sig både på krop og sjæl.

Ved årsmødet i Skive fortalte Morten Aagaard lørdag eftermiddag om livet på samfundets skyggeside. I arbejdet som præst for alkoholikere, stofmisbrugere og psykisk syge møder han nogle af de problemstillinger, som tidligere udsendte veteraner kæmper med.

”Det paradoksale ved den kristne kirke er, at den er til for dem, der ikke kommer der. Kirkens og Soldatermissionens selvstændige målsætning er at række ud over sig selv og helt til samfundet bund, enkerne og de faderløse, som det hed på Jesu tid”, fortalte Morten Aagaard.

Forskellige hilsner blev videregivet til KFUM’s Soldatermission. Nogle på video og andre var tilstede. Til venstre ses kommandørkaptajn Jannik T Andersen, fungerende chef for Forsvarets Veterancenteret, til højre ses biskop Henrik Stubkjær og ovenfor er det Morten Aagaard i et engageret foredrag om socialt udsatte.

Lørdag aften spillede Prinsens Musikkorps en dejlig koncert med Lene Svendsen-Tune som solist (til festaftenen). Bagefter fortalte biskop Henrik Stubkjær fra Viborg stift om sin egen soldatertid i Livgarden.

” Når man kom fra en 24-timersvagt på Amalienborg, var det godt at få en tredobbelt bøfsandwich med brun sovs til en tyver på soldaterhjemmet”.
”Når vi står over for et ragnarok af ufred, standses vi af veteranerne, der valgte at blive ”næster” for de mennesker, de mødte i den internationale tjeneste. De var et menneske blandt fremmede med livet som indsats. Vi er skabt til fællesskab, og det gør en himmel til forskel, at vi kaster os ud i at være medmennesker. Vi kan ikke tage hele verden på vores skuldre, men vi kan tage det konkrete menneske”, udtrykte biskoppen det.

Forsvarsministeren bakker op

Under formandsberetningen bragte forsvarsministeren en stærk hilsen til årsmødet:

”Ruslands invasion af Ukraine har ændret vores verdensbillede”, fortalte forsvarsminister Morten Bødskov. ”Vi vil have øget fokus på missioner i nærområderne, og vi skal skabe de bedst mulige rammer for vores veteraner og deres familier”. ”KFUM’s Soldatermissions store erfaring og kæmpe engagement aftvinger en kæmpe respekt og vidner om, at Soldatermissionen har en kæmpe betydning for de danske soldater ”, anerkendte forsvarsministeren. Og han var ikke alene i lovprisningskoret af hilsener:

”Vi elsker jer”, udtrykte Søren K. Nielsen fra HKKF Livlinen, med en anerkendelse af et godt samarbejde omkring veteranerne.

En del af eftermiddagen var planlagt til at være “et tv-studie” hvor forskellige hovedpersoner kom ind og blev interviewet om deres arbejde.
Mange var mødt op og der blev lyttet ivrigt til foredragsholdere og nyheder. Til højre ses i baggrunden en del af den omfattende renovering af KFUM’s Soldaterhjem i Skive.