Boganmeldelse: Den indre krig

Bogen “Den indre krig – om moralsk skade i arbejdslivet” er yderst relevant ved arbejdet med veteraner på KFUM’s Soldaterhjem, mener soldaterhjemsleder.

Ny bog ude: Den indre krig – om moralsk skade i arbejdslivet

Boganmeldelse skrevet af Kasper Klarskov, leder af KFUM’s Soldaterhjem i Aalborg.

Synne Garff udfolder i sin seneste bog det komplekse spørgsmål om, hvad der sker, når ens personlige værdier støder sammen med virkelighedens barske realiteter. Med en række relevante historier fra fx soldater, sundhedspersonale, præster og socialrådgivere giver hun et indblik i, hvor invaliderende det kan være at opleve moralsk stress og anfægtelse i en arbejdssituation. Følelser som magtesløshed, skyld, skam og vrede er både stærke og nedbrydende og kan resultere i moralsk skade. Moralsk skade kan på mange måder ligne PTSD, som mange af de veteraner, vi er i kontakt med i SoldaterRekreationen, lider af. Derfor er bogen yderst relevant i vores arbejde på KFUM’s Soldaterhjem og SoldaterRekreationer.

Men forfatterens udfoldelse af fænomenet i en bredere dansk kontekst gør, at bogen ikke kun er relevant for folk, der har veteraner inde på livet. Moralsk skade er et angreb på egne værdier, hvor man fx spørger sig selv: ”Hvordan kunne jeg dog gøre dette?” eller ”Hvorfor greb jeg ikke ind?” I mange tilfælde kan bibelsk sjælesorg være et værdifuldt supplement til læge- og psykologbehandling for at hjælpe mennesker gennem disse udfordringer. Det er et værktøj, som vi også er ved at implementere i vores veteranarbejde.

Synne Garff
Synne Garff. Pressefoto.
Om bogens forfatter

Synne Garff, født 1967, er cand.phil., forfatter, præst, leder af Center for tro, tab og traumer, som arbejder med bl.a. moralsk stress og moralsk skade på et økumenisk grundlag, og tidligere international chef i Bibelselskabet.

Bogen udkom: den 27. februar 2024

Bogens omfang: 260 sider

Læs mere om bogen her.


Forfatter Synne Garff holdt oplæg for alle veteranmedarbejdere og deres ledere i KFUM’s SoldaterRekreation ved en samling i marts, hvor alle også fik et eksemplar af bogen.

Kasper Klarskov, leder på KFUM's Soldaterhjem i Aalborg
Kasper Klarskov, leder på KFUM’s Soldaterhjem i Aalborg.

Kasper Klarskov deltager i et grundkursus for bibelsk sjælesorg, som resten af veteranmedarbejderne også får til efteråret.