Danmarks Jægerforbund holdt stævne i Borris

Efter i to år at måtte aflyse Danmarks Jægerforbunds Borrisstævne, kunne man endelig samles i Borris til en dag med konkurrencer og generelt fokus på skydning. Her kommer en kort beretning fra dagen og mange dejlige billeder fra arrangementet, der blev kronet med smukt vejr.

Da Borris er en skydelejr giver det god mening at afholde sådan en samling og de dertilhørende skydekonkurrencer i de rammer som lejren kan tilbyde. Lejren er også kendt for sit naturskønne område, der naturligt tiltrak sig en del opmærksomhed. Det blev en festlig dag med høj sol og fordi arrangementet har været aflyst de sidste par år på grund af corona, blev der dobbelt glæde over at den tilbagevendende festdag, lørdag i St. Bededags weekenden, igen kunne afholdes. 

KFUM’s Soldaterhjem i Borris stod for pølser, brød, drikkevarer, kaffe, franskbrød, kage og sliksalg blandt andet fra Kuf-vognen. Billederne taler deres tydelige sprog om en dag med mange aktiviteter og en rigtig god stemning. Soldaterhjemsleder Kirsten fra soldaterhjemmet i Borris udtrykte også sin glæde over igen at kunne bidrage til den slags arrangementer. Et soldaterhjem i en skydelejr rammes hårdt af coronarestriktioner, da de mange arrangementer, militære og andre, blev holdt på et minimum.

Der var tilmeldt 500 jægere og 100 hjælpere fra hele Jylland og Fyn. Man valgte at fokusere på foreninger, der tidligere havde været med og der var derfor stadig nogle stykker på venteliste. De må vente til næste år. Både KFUM’s Soldaterhjem og Danmarks Jægerforbund siger tak for et vel gennemført arrangement og tak til både deltagere og frivillige.

Billederne er fra KFUM’s Soldaterhjem i Borris.