En faglig dag i Fredericia

En smuk solbeskinnet dag i oktober mødtes alle veteranmedarbejderne fra hele landet i Fredericia for at blive inspireret. Dagen gik med oplæg fra den nye HR-chef Brian Jørgensen og Veteranfaglig leder Pia Hall, opdelt af gruppearbejde og walk’n talks. Gennem hele dagen var fokus på faglighed og de mange nye medarbejdere deltog interesseret.

Med den nye partnerskabsaftale med Forsvarets Veterancenter, der trådte i kraft i foråret, er der kommet et øget fokus på Soldatermissionens faglige ståsted i forhold til arbejdet med veteraner. ”Mange af de faglige tiltag har vi allerede arbejdet med tidligere” fortæller Pia, men påpeger at der nok ikke tidligere er blevet sat ord på det i den grad vi ser i dag. ”Med den nye aftale bliver det nødvendigt at kunne dokumentere hvilke aktiviteter vi anvender, samt hvilke metoder og redskaber der anvendes i arbejdet med veteranerne” fortsætter hun. Soldatermissionens arbejde med veteraner drejer sig i høj grad om at se den enkelte og drage omsorg for det enkelte menneske, dér hvor det menneske er. Som flere veteranmedarbejdere udtaler, så nytter det ikke noget at kræve noget af en skadet veteran, som han eller hun ikke kan leve op til. Der lægges derfor op til, både fra ledelse og fra medarbejderne, at man arbejder med udvikling i forhold til den enkeltes veterans udfordringer.

På inspirationsdagen i Fredericia blev der arbejdet i grupper med udvikling af ”hjælpespørgsmål” til Forandringskompasset, som er et af de anvendte redskaber i veteranarbejdet. Øvelsen omhandlede dermed også vidensdeling på tværs af SoldaterRekreationerne, altså på tværs af landet.

Der blev ligeledes drøftet hvilke aktiviteter, der tilbydes på de forskellige soldaterhjem med SoldaterRekreation og man arbejder med udvikling af et aktivitetskatalog. Der blev også fremlagt at Bokoordinator fra Forsvarets Veterancenter og Veteranfaglig leder senere på året skal på besøg til de forskellige SoldaterRekreationer. Her vil fokus være at gå i dialog med veteranmedarbejderne om hvordan de aftalte tiltag i Partnerskabsaftalen bedst kan implementeres i de forskellige SoldaterRekreationer.