En vigtig milepæl i veteranarbejdet

En overskyet formiddag mødtes kommandørkaptajn Jannik T Andersen, fungerende chef for Forsvarets Veterancenter, med leder af KFUM’s Soldatermission, generalsekretær Per Møller Henriksen, for at underskrive en Partnerskabsaftale. Der har længe været et samarbejde mellem de to organisationer på veteranområdet, men nu er samarbejdet formaliseret i en aftale, der sætter rammerne og knytter de to organisationer tættere sammen om den fælles opgave at hjælpe veteraner og deres pårørende.

Inden aftalen blev underskrevet, gik samtalen livligt rundt om bordet, og der blev også tid til at snakke om, hvordan det moderne veteranarbejde startede. KFUM’s Soldatermission startede tidligt med et uformelt arbejde med veteraner, da soldaterhjemmene blev naturlige samlingssteder for tidligere udsendte. Samtidig var det også naturligt, at hjemmene blev det sted, hvor en udsat veteran endte med at låne et værelse. Per Møller Henriksen fortalte: ”Det startede med at veteraner, der kom på soldaterhjemmet, sov på sofaen, når ting pressede sig på, og det har vi stadig.” Samtalen faldt på de fællesskaber, som soldater opbygger, særligt under missioner. De falder indimellem væk, hvis en veteran senere føler sig udsat. Fællesskaber er noget af det soldaterhjemmene er med til at skabe. ”Vi søger jo alle fællesskaber”, udbryder Jannik Andersen, der selv for nylig har deltaget i veteran-cykelløbet Ride4Rehab. Dermed referer han både til det nye samarbejde og til Danmark som et foregangsland indenfor foreninger og interessefællesskaber. Han fortsætter ”Vi gør meget godt for veteranerne, men med en partnerskabsaftale kan vi i fællesskab levere en endnu bedre indsats.”

KFUM’s Soldatermission har 14 soldaterhjem landet over, og ofte åbnes et soldaterhjem der hvor danske soldater sendes ud i verden. Soldatermissionen startede officielt i 1889. På 5 soldaterhjem er der SoldaterRekreation, hvor veteraner kan bo i en kortere periode.

Da de to ledere mødtes i Fredericia for at underskrive aftalen, var Mia Brandt med som repræsentant for Veterancenteret og Pia Hall som Soldatermissionens veteranfaglige leder. Pia lægger stor vægt på vigtigheden af at sætte en ramme for veteranarbejdet, der tydeliggør hvad der forventes, og hvordan man kan arbejde med det. Det var tydeligt at både Pia og Mia har begge har været involveret i aftalens udformning, og de glædede sig tydeligt til at omsætte aftalens bogstav til handling. På grund af de nye tilskud fra Forsvaret til KFUM’s Soldatermissions veteranarbejde er der blevet ansat mere personale med høj faglighed. Alle omkring bordet glæder sig over den nye udvikling, og der tales meget om vigtigheden af at have de rigtige værktøjer til at håndtere svære situationer. Den nye aftale forudsætter høj faglighed kombineret med soldaterhjemmets helt særlige atmosfære og værdigrundlag, og allerede inden underskrivelsen er flere nye tiltag blevet implementeret på soldaterhjemmene, der skal sikre kvalitet og fremdrift i veteranarbejdet.

Chefen for Veterancenteret begrunder partnerskabsaftalen med disse ord: ”Vi er supertilfredse med samarbejdet med KFUM’s Soldatermission. Det I kan, er der virkelig brug for, og derfor er det også naturligt, at den første Partnerskabsaftale, som Forsvaret indgår på veteranområdet, er med KFUM’s Soldatermission.” Soldatermissionens generalsekretær glæder sig til det udvidede samarbejde med ordene: ”Der er en forbilledlig åbenhed og samarbejde med veterancenteret som helhed og de enkelte medarbejdere. Vi ser frem til et mere formaliseret samarbejde og til de gode resultater, som vi i fællesskab kan skabe for veteranerne.”

I 2012 åbnede den første SoldaterRekreation, hvor udsatte veteraner kan bo i et år, mens der kommer ro på deres liv. I dag er der fem soldaterhjem med SoldaterRekreation og et sted med Veteranbo for veteraner, der har brug for et længere ophold.