Formand, uddannelse og vision

Da provst og tidligere flyverpræst Ole Rasmussen blev spurgt om at træde ind i KFUM’s Soldatermissions bestyrelse, blev han glad. ”Både som flyverpræst, og som soldaterhjemsleder og som træt soldat, der smed sig i sofaen, har jeg været på KFUM’s Soldaterhjem. Det har givet mig så meget. Derfor er jeg meget glad for at være med til at give noget godt tilbage ved at arbejde i bestyrelsen for KFUM’s Soldatermission” fortæller Ole. Nogle mente også, at der lå en formandspost i horisonten, men Ole gjorde klart at ”Jeg er med for at gøre et stykke arbejde. Ikke for nødvendigvis at være formand”.

Men formandsposten giver et vist ansvar og Ole Rasmussen siger: ”Jeg har været med i ledelsen i andre ting før, men ikke i den skala. Jeg følte, at jeg havde brug for at få et kursus i det tekniske og formalia omkring så stor en organisation, så jeg ikke overså noget”. Han undersøgte hvilke muligheder, der var for kurser og opdagede at: ”Via en bekendt, som havde taget et kursus i bestyrelsesledelse, fandt jeg et godt kursustilbud. Jeg tog kontakt og fik en god samtale med kursusudbyderen. Det viste sig at andre, jeg kender, havde været på samme kursus” smiler han. Kurset var ikke kun for kirkelige organisationer og der opstod en god synergi imellem de forskellige brancher, der var repræsenteret i kursuslokalet. ”Jeg sad sammen med folk fra den tunge ende af erhvervslivet og de faglige organisationer og mindre virksomhedsledere, der alle havde samme behov. Det var meget bredt og det gav mig et spændende netværk. Det gav mig stor inspiration fra alle de spændende brancher, men de øvrige på kurset fandt også min verden interessant med de mange ildsjæle, jeg kunne præsentere omkring arbejdet” fortæller Ole glad.
  Den gennemgående metode på kurset var, at hver enkelt skulle skrive sin egen bestyrelseshåndbog til sig selv, og den ville så være en del af pensum. ”Vi skulle til eksamen i vores bestyrelseshåndbog og ”forsvare” hvorfor vi havde valgt som vi havde. Emnerne var alt fra: Hvordan ”onboarder man” til hvad sker der når man holder op en dag – og alt ind i mellem. Ole Sohn var censor og det var tydeligt, at han også havde god forståelse fra at arbejde med frivillighed og foreningsliv, som han også kender til gennem sit virke”.

På spørgsmål om hvad han føler at han har fået med fra uddannelsen svarer han: ”Det vigtigste jeg har fået med fra uddannelsen, er nok den viden om de formelle rammer m.h.t. at drive sådan en stor organisation. Der skal tænkes strategisk og lægges planer”, fortæller formanden, og han fortsætter: ”Når vi har en vision – hvordan skal den så udføres i praksis?”. Formanden har engageret sig meget i Vision2025 og holder fast i at en vision skal være en del af hverdagen, ellers gør den ingen gavn. ”Vi er en værdibasseret organisation. Det betyder at vi tænker Gud med i alt, hvad vi gør. Når vi mødes, holder vi en andagt – det er naturligt for os på alle niveauer” begynder han ”men det er også vigtigt at få en snak om vores vision. Der er forskellige emner som vi må tage op i bestyrelsen, i kredsene, i forretningsudvalget, på soldaterhjemmene. Vi sætter ganske enkelt et punkt på dagsordenen hver gang, der handler om visionen. Bæredygtigheden er væsentlig for os på alle ledder og kanter. Det menneske, der kommer ind ad døren skal gerne have en oplevelse at have fået mere med hjem, end han havde med ind. Folk skal have noget godt med sig. Det har værdi” siger Ole Rasmussen og afslutter: ”Ved at gøre visionen til en del af hverdagen, bliver det en vedblivende samtale og en levende del af vores arbejde. Nu er vi f.eks. ved at overveje købet af en elbil som kantinevogn – og også på det plan, giver det jo rigtig god mening at holde fast i bæredygtighedstemaet”.