Hvad er det lige I fejrer i pinsen?

Andagt af soldaterhjemsleder Frank Overby, Slagelse.

Det spørgsmål har jeg ofte stillet soldaterne i forbindelse med aftensang og andagt på soldaterhjemmet. Jeg må konstatere, at det ikke er en del af de unges paratviden, hvorfor vi fejrer pinse. Julen – et barn er født og siden korsfæstet i påsken, det kan man måske forholde sig til, men pinse? ”Helligåndens komme” det er måske en tand for ”luftigt” for den menneskelige fornuft.

Ikke desto mindre ligger nøglen til forståelsen og modtagelsen af den kristne tro i pinsebudskabet.  ”Jeg tror, at jeg ikke af egen evne og kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komme til ham, men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet…” (citat Martin Luther).

Vi er som blindfødte, men Helligånden er en troens øjenåbner. Det er som når man tager en dykkermaske på, og man opdager den mest forunderlige verden lige under vandoverfladen.

Helligånden er en forudsætning for, at jeg kan se sandt på mit eget lille univers. At jeg er en synder, der har brug for budskabet om den korsfæstede og opstandne Herre Jesus Kristus.

På pinsedagen sagde apostlen Peter: ”Omvend jer og lad jer alle døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave” (Apg. 2,38). Helligånden er en del af frelsens gaver på lige fod med syndernes forladelse, det evige liv og barneret hos Gud.

Jesus sagde: ”Gud er Ånd”. ”Det er den samme kraft som virker i os, som oprejste Kristus fra de døde”, siger Paulus. Helligånden er ikke bare en følelse, men er Guds virkelige nærvær i vores liv. Som kristne er vi templer/boliger for Helligånden. Det vil sige, at Gud ved sin hellige Ånd er os mere nær end noget andet menneske. Jesus sagde også: ”Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.” Derfor kan vi med stor frimodighed sige: Fremad – march! Vi har en vigtig mission!