Mindeord – Erik Bærenholdt

Fhv. landssekretær i KFUM´s Soldatermission, pastor Erik Johannes Bærenholdt, Kolding er død den 28. januar. 95 år gammel.

Erik Bærenholdt var uddannet kommis og efter et højskoleophold på HUH i Haslev 1949/50, blev han KFUM sekretær i Sønderborg, inden han i 1952 blev gift med Annemaria og de begyndte som soldaterhjemsledere på KFUM’s Soldaterhjem i Kølvrå fra 1952-54 ved flyvestation Karup. Fra 1955 til 1973 var Erik Bærenholdt først rejsesekretrær og fra 1962 landssekretær (leder af KFUM´s Soldatermission). Blandt mange større opgaver i hans tid som landssekretær var at rejse penge og indrette Gothersgade 115 som soldaterhjem, herberg, hotel og landskontor i 1967. I den forbindelse blev Soldatermissionens første landslotteri afholdt med 10 biler som præmier.

På baggrund af årene som landssekretær blev Erik Bærenholdt i 1973 kåringsvalgt til præst i Skt. Nicolaj kirke i Kolding, og da den nyopførte Simon Peters kirke blev udskilt fra sognet blev Erik Bærenholdt den første sognepræst. Efter 20 år som præst blev han pensioneret, men fortsatte med et brændende engagement i det kirkelige liv og den store familie.

Jeg har altid oplevet, at KFUM´s Soldatermission var Erik Bærenholdts hjertebarn, og det har været en stor fornøjelse og inspiration at møde han og Annemaria ved årsmøder og forskellige arrangementer.

Generalsekretær Per Møller Henriksen

Ære være Erik Bærenholdts minde.