Rammerne fornyes. Konceptet er det samme.

KFUM´s Soldaterhjem i Skive blev bygget i 1972 og er i gang med en renovering og modernisering. Lukningsperioder på grund af Covid-19 bliver udnyttet på bedste vis af soldaterhjemsleder Hans Jørgen Larsen.

Mange forbedringer

I forbindelse med moderniseringen af soldaterhjemmet, har der også været fokus på klima og energiforbedringer. Hans Jørgen nævner: “I loftet har vi efterisoleret med omkring 350 mm Rockwool.” Som uddannet tømrer har han stået for renoveringen de seneste mange måneder og uddyber: “Før var der kun to spær til at bære taget. Nu er der langt flere. Så vi har også brugt tiden på at forbedre hjemmet i foråret 2020, hvor soldaterhjemmet var lukket.” Det er helt tydeligt, at se. Lokalet er indbydende og i loftet er der Troldtekt plader som giver en rigtig fin akustik. Hans Jørgen siger: “Der også kommet nye vinduer overalt og mere fald på taget. Før var det nærmest helt fladt, men nu kan vandet bedre løbe af.” Ovre i hjørnet kan jeg se en dør, der står åben og Hans Jørgen fortæller: “Derovre har vi indrettet en biograf-stue med plads til 10-12 personer. ” Jeg kan se, at det er med rigtige biografsæder, der indbyder til hygge. Tidligere var der mange flere pladser i soldaterhjemmets biograf, men at den er reduceret i størrelse er på mange måder et tidstegn. Film er ikke længere samme trækplaster for soldaterhjemmene som tidligere, da mange soldater i dag har det meste på deres mobiltelefon. 

“Soldaterhjemmet er fra 1972, så det er klart, at det har haft mange gæster igennem tiden. Men konceptet er stadig det samme, også selvom vi er i gang med at modernisere. Vi har haft og har for øje, at hjemmet gerne skal se lyst og indbydende ud. Så gamle tunge gardiner er blevet fjernet, så man nu både kan se ind og ud. Vi ønsker at gøre det til et hjem, hvor soldater føler sig godt tilpas.” Sådan lyder det indledningsvis fra Hans Jørgen Larsen. 

Fadervor hver aften

Hans Jørgen og ægtefællen Tove kom til Skive soldaterhjem i august 2019. Tilbage i 1993 var Hans Jørgen ung medarbejder på netop dette sted og husker det som en rigtig god tid. Tove og han talte om, at de på et tidspunkt skulle blive ledere af et soldaterhjem. Og da stillingen som soldaterhjemsleder i Skive blev ledig, søgte Tove og Hans Jørgen stillingen og fik den.

Når Hans Jørgen skal nævne en af de unikke ting ved hjemmet er det netop, at det kan fungere som et trygt sted, hvor man kan få lov til at slappe af, og hvor kristne værdier er i spil. Han siger: “Nogle af dem, der kommer her, finder et fristed. For os er det helt naturligt, også at inddrage det kristne. Til vore aftenandagter, synger vi sammen, beder Fadervor og Soldatens bøn, og snakker om kristendom på en helt ligefrem og åben måde.”.

Tove supplerer: “Ja, vi får mange gode samtaler her. Der er nogle gengangere som er kommet her i flere år. De betragter helt sikkert stedet som deres mere eller mindre permanente hjem. Vi har en betydning som for dem. Vi er en base og et netværk.”

Åben for forskellige behov og ønsker

Nogle soldater har hele deres liv baseret på at være en del af militæret. Det betyder, at netop soldaterhjemmet kan tilbyde et ekstra værested, hvor de hører til og kan se sig som en del af en familie. Ofte har disse soldater ingen eller kun et beskedent og måske brudt netværk. Men denne kategori er dog stadig mindre end den såkaldt gængse almindelige soldat. Hans Jørgen fortæller: “De fleste af nutidens unge soldater har meldt sig frivilligt. Før de kommer ind, har de skullet træne sig til en god kondi.” Modsat for årtier siden, så bliver de unge værnepligtige forberedt på noget af det, der møder dem inde det militære system for eksempel i krav om, at have en god kondi inden man begynder. Hans Jørgen uddyber: “Når de så er inde at springe, er kravene også ganske kontante med et skarpt program fra meget tidlig morgen til aften. Det giver jo en træthed, hvor mange på den måde naturligt allerede er klar til at sove fra tidlig aften. Vi forsøger at tilpasse os, så vore åbningstider svarer til det behov, der er.”

 Fremtidens soldaterhjem

KFUM´s Soldatermission har lavet en projektbeskrivelse og -ansøgning i forhold til “Fremtidens Soldaterhjem” i Skive. Der er en lokalkomité, det har sat sig sammen for at indsamle penge til projektet. Gennem den seneste tid har mange forskellige aktører bidraget med pæne pengebeløb. Tilbage i 2019 kom der en flot bevilling fra Ernst og Vibeke Husmanns Fond på en halv million kroner til renoveringen af KFUM’s Soldaterhjem i Skive. I 2020 er der modtaget 75.000,- kr. fra Østifterne og 250.000,- kr. fra Nykredits Fond, og i efteråret skænkede Aase og Ejnar Danielsens Fond 20.000,- kr.  De har alle ønsket at støtte og fremme det nyttige arbejde som soldatermissionen gør, udtrykt på følgende opsummerede måde i projektbeskrivelsen: “Vi ønsker, at skabe et trygt tidssvarende sted, hvor der skabes fællesskab og gode relationer.”

Der er foreløbig komet tilsagn om i alt 1 millioner kroner ud af et budget på godt 3 mio. kr. Heldigvis har KFUM’s Soldatermission fået tilsagn om, at projektet gerne må deles op i etaper, og det har gennem det seneste år været udnyttet optimalt. Der er et håb om at være færdig med renovering og udvidelse af soldaterhjemmet i 2022, hvor stedet kan fejre 50-års jubilæum.

Billedtekst: Soldaterhjemsleder Hans Jørgen Larsen havde indtil 2019 sit eget tømrerfirma.

Billedtekst: Den ufrivillige nedlukning af soldaterhjemmet i januar måned blev benyttet til komplet renovering af toiletterne.