Nye kræfter i KFUM’s Soldatermissions bestyrelse!

Den 7. maj blev der afholdt det som KFUM’s Soldatermission kalder Formands og Kasserer møde i Fredericia. Arrangementet er en samling af formænd og kasserere fra alle de lokale soldatervennekredse og genbrugsbutikker landet over, og det fungerer derved som en generalforsamling, hvor medlemmerne har demokratisk indflydelse på ledelsen af organisationen. Ligeledes vælges flere af bestyrelsesmedlemmerne af forskellige kirkelige organisationer og her har der også været udskiftning, mens bestyrelsens udpegede medlemmer blev genvalgt.

Flyver- og Sognepræst Thomas Uth og jurist Michala Kure er nyvalgte til bestyrelsen.

Udskiftningen i bestyrelsen er sket i flere etaper. I første omgang har økonomichef Stig Lilleøre valgt at trække sig fra bestyrelsen og Indre Mission har valgt flyver- og sognepræst Thomas Uth, Outrup- Lunde, som deres kommende repræsentant i soldatermissionens bestyrelse. Der blev kampvalg til de to bestyrelsesposter, der var på valg. De 3 kandidater var Provst og landsformand Ole Rasmussen, Bøvlingbjerg og Sygeplejerske, Cand. Cur Merete Værge, Tilst, der begge genopstillede og revisor Michala Kure, Tåstrup, var ny kandidat. Efter afstemning (og med en meget smal margen) stod det klar at Ole Rasmussen blev genvalgt, mens Michala Kure blev nyvalgt og Merete Værge blev suppleant. Vi siger tak for Meretes arbejde i bestyrelsen og er glade for at hun har sagt ja til at være suppleant til bestyrelsen for den næste periode.

Stig Lilleøre har tidligere fungeret som bestyrelsens økonomiske specialist, hvilket er en post som Michala nu overtager. Derudover blev både jurist Bjarne Ingemannsen og major Preben Friis Hauge genvalgt til deres plads i bestyrelsen, hvor de er udpeget som specialister – henholdsvis en jurist og en ansat i Forsvaret. Endnu et medlem af bestyrelsen er skiftet ud, idet bestyrelsen også udpeger en, der er under 35 til at deltage. Denne gang har man udpeget tidligere volontør Kirstine Hansen til at afløse Alexzia Thiyajarajah i bestyrelsen. Kirstine er uddannet medicinalkemier, cand.scient. i medicinalkemi og arbejder som videnskabelig assistent på molekylær biologi og genetik på Aarhus Universitet. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Ole Rasmussen som formand og Bjarne Ingemannsen som næstformand.

Et andet vigtigt organ i organisationen er Kreds Arbejdsudvalget (KAU), der tager hånd om det frivillige arbejde i soldatervennekredsene. KAU er en vigtig del af soldaterhjemmenes arbejde, da de frivillige både stiller op til arrangementer og samler penge ind til arbejdet. Der var flere opstillede kandidater, end ledige pladser, men kort tid før valget trak den ene af kandidaterne til KAU sig, så her blev der ikke kampvalg. Valgt blev kontorassistent Solveig Hoffmann Pedersen fra Brande. Solveig har tidligere siddet i KAU og har det sidste år været suppleant. Nyvalgt blev Lene Kamstrup Andersen fra Skive. Lene er formand for Skive-kredsen og arbejder til dagligt som revisorassistent i en landboforening. To stærke kræfter valgte at træde tilbage fra KAU efter mange års godt arbejde. Der blev således sagt tak til både Anny Rønne og Carl Højhus for en mangeårig indsats i KAU