Repræsentanter samlet til stormøde

Repræsentantskabsmøde i KFUM’s Soldatermission 2023: Stort engagement og god stemning blandt soldatervennerne.

Lørdag den 13. maj 2023 samledes repræsentanter fra alle Soldatervenne-kredse i Fredericia til det årlige repræsentantskabsmøde i KFUM’s Soldatermission. Dagen var fyldt med spændende orienteringer og livlige drøftelser af organisationens arbejde på soldaterhjem, blandt veteraner, i kredsarbejdet og i genbrugsbutikkerne. Et særligt højdepunkt var besøget af Tana Pedersen og Lærke Sørensen, der berettede om deres arbejde med at drive soldaterhjem i Letland.

Repræsentantskabsmøde i KFUM's Soldatermission 2023.
God stemning og erfaringsudveksling ved bordene til repræsentantskabsmødet.

Mødet bød også på valg til bestyrelsen for KFUM’s Soldatermission og Kredsarbejdsudvalget (KAU). Derudover gav bestyrelsesformanden, KAU-formanden, generalsekretæren og HR-chefen beretninger om deres arbejde og organisationens udvikling. Stemningen på mødet var præget af begejstring og engagement, og arbejdet blev ivrigt diskuteret.

Repræsentantskabsmøde i KFUM's Soldatermission 2023, Fredericia.
Beretning ved generalsekretær Per Møller Henriksen

Eftermiddagen bød på en række workshops, hvor deltagerne havde mulighed for at engagere sig i relevante emner. Workshop-temaerne omfattede blandt andet kassererfunktioner, udvikling af genbrugsbutikker, tips og ideer til lodseddelsalg, nye ideer til kredsarbejdet og soldatervenners bidrag ved flagdagen. Ved bordene var der en hyggelig atmosfære, hvor deltagerne udvekslede idéer og erfaringer.

Marianne Jakobsen deltog i repræsentantskabsmødet og glædede sig til at dele nyheder og gode erfaringer fra de andre kredse med bestyrelsen hjemme i Lemvig.

Marianne Jakobsen, formand for Kreds nr. 17 i Lemvig, delte sin glæde ved at deltage i mødet:

“Det er rart at møde hinanden fra hele landet. Snakken går bare, og der sker en erfaringsudveksling mellem kredsene, som er vigtig.”

Det var anden gang, Marianne havde mulighed for at deltage i repræsentantskabsmødet, og hun fik en masse ny viden, som hun vil tage med sig hjem til kredsbestyrelsen. Hun fortæller videre:

“Jeg var særligt glad for at lytte til de forskellige beretninger; hvad bestyrelsen og KAU arbejder med og hvor forsvaret bevæger sig hen, for der følger vi jo med. Det er rart at vide, at der sker en masse og få et blik ind i maskinrummet. Det giver også en tryghed, at vi i kredsene arbejder i samme retning som i resten af organisationen.”

Tana fortæller om tiden i Letland.

Dugfrisk reportage fra Letland

Et særligt øjeblik på dagen var også besøget af Tana Pedersen og Lærke Sørensen, der netop var vendt hjem fra en syv måneders udsendelse til Letland som soldaterhjemsledere. De delte en dugfrisk reportage om deres arbejde og betydningen af at skabe et inkluderende miljø, hvor soldaterne kunne tale frit om deres oplevelser og udfordringer.

Nye bestyrelses- og udvalgsmedlemmer

Repræsentantskabsmødet blev afholdt på Soldaterhjemmet i Fredericia, hvor 86 deltagere fra hele landet var samlet. Nyvalgte medlemmer til bestyrelsen for KFUM’s Soldatermission fra 1. juni 2023 er Thomas Rosenlund Krohn fra Roskilde og Ivan Ælmholdt fra Lindved. Derudover fik bestyrelsen også to nye medarbejderrepræsentanter: Daniel Nørgård Poulsen, soldaterhjemsleder fra Fredericia, og Brian Uggerhøj Christesen, veteranmedarbejder i Aalborg. Ivan Ælmholdt og Birthe Mikkelsen fra Hobro blev genvalgt til Kredsarbejdsudvalget.

Der blev også udtrykt stor taknemmelighed over for de afgående bestyrelsesmedlemmer, Finn B. Jørgensen fra Fredericia og Vibeke Schmidt fra Hellerup, samt de afgående medarbejderrepræsentanter, Kirsten Nørremark Jensen fra Borris og Troels Moselund fra Holstebro, for deres store arbejde og engagement.

Snakken gik blandt kollegaer og soldatervenner i det dejlige vejr til repræsentantskabsmødet i Fredericia.