Sammen om Varde bådprojekt

Lions Varde har i går overrakt 30.000 kr. til Varde bådprojekt, der er et fælles samarbejde mellem KFUM’s Soldaterhjem i Varde, Varde Kommunes Udsatteråd og Frivillighuset. Overrækkelsen fandt sted ved Varde Sejlklub, der er meget behjælpelige med projektet.

”Vi støtter projektet er, fordi vi kan se det fornuftige i, at støtte veteraner. Projektet er godt skruet sammen, så veteraner her hjælper udsatte borgere”. Sådan fortæller Kåre Jensen på vegne af Lions Varde om denne donation, der er én af klubbens større donationer. For 30.000 kr. kan der købes én af de to både, der kommer til at udgøre Varde bådprojekt. Lions Varde tjener hvert år penge på at sælge tulipaner, som P-vagt ved Varde Sommerspil samt hjælper Varde Handel. Klubben har en forkærlighed for børn og unge, og Lions giver 85% af deres indsamler midler til lokale projekter. Deres frivillige indsats har sat en hel kæde i gang, der kommer andre til gavn. Donationen til bådprojektet her bliver en konkret aktivitet for veteraner med de to både. Samtidig vil veteranerne tilbyde sejlture til udsatte borgere i Varde Kommune, når projektet rigtig søsættes 21. maj 2021. Både den lokale Café Paraplyen, der drives af KFUM’s Sociale Arbejde, Frivillighuset og Lions vil være behjælpelig med at invitere gæster til sejladserne.

Fra venstre er det Kåre Jensen fra Lions Varde, havnefoged Hans Pedersen fra Varde Sejlklub, soldaterhjemsleder Erik Hein, Claus Møller, leder af Frivillighuset og næstformand i Varde Kommunes Udsatteråd samt (th) Bent Mortensen, der er formand for Soldatervens Venner.

Gør en forskel

Leder af KFUM’s Soldaterhjem i Varde lægger stor vægt på det brede samarbejde, har selv erfaringer med at sejle blandt andet som frivillig i Marinehjemmeværnet, og han kender dermed til den frihedsfølelse, man kan opleve på vandet. En anden ting er også vigtig, og det er, at veteranerne oplever at gøre en forskel for andre mennesker. Projektet ide udsprang af møder i Varde Kommunes Udsatteråd, der har fokus på ensomhed, og man bruger altså hermed Vardes unikke å som omdrejningspunkt for at danne lokalt netværk. Alle soldaterhjemmets veteranaktiviteter er opbygget ud fra princippet om kammerathjælp, og her bliver det tydeligt ved, at de to både gerne skal sejle sammen. Den ene båd kan således hjælpe den anden båd.
Havnefoged Hans Pedersen har mange års erfaring med at sejle, og han kommer til at stå for sidemandsoplæringen af veteranerne. Derefter får de en hat, hvor der påtrykkes ”Skipper”. Hvis andre frivillige sejler med bliver det med en hat, der påtrykkes ”Crew”. Det viser den klare kommandostruktur, der både er kendt af soldater og nødvendig, når man sejler på vandet.

Lokal ressource

Når projektet for alvor søsættes vil veteranerne nok erfare, at det er lidt specielt at sejle i Varde å. Stømmen i åen er op til 3 knob (ca. 6 km/t), men tidevandet kan bestemt også give udfordringer. Hans Pedersen forklarer alt dette med 51 års erfaring i sejlads. Varde å er for øvrigt eneste å, der ikke er reguleret med en sluse, og dermed tidevandet har dermed effekt på sejlstrækningen mellem Varde by og udmundingen i Ho bugt.
Åen er en oplagt lokal ressource at benytte til de to kommende både, der allerede har fået tildelt navnene Løven og Løvinden, og er tildelt en fornem fortøjningsplads ved den gamle toldbod.