Klub Veterankids på Bornholm tilknyttes KFUM’s Soldaterhjem

”Klub Veterankids rammer lige ned i vores ønske om, at være der for det hele menneske”. Sådan fortæller leder af KFUM’s Soldaterhjem på Bornholm Lars Lund. Soldaterhjemmets målgruppe er soldater, men når soldater inviteres indenfor er pårørende og børn også velkomne. Det hele menneske forstås bedst i relation med sine nærmeste.

Efter at Bornholms Kommune har hjemtaget familieområdet er Klub Veterankids, der tidligere hørte under Familieplejen, blevet organisatorisk hjemløse. Men fra 1. marts er der skabt et nyt organisatorisk tilhørsforhold mellem Klub Veterankids og KFUM’s Soldatermission i Danmark, der står bag det lokale soldaterhjem på Bornholm. Klubben er velfungerende, og der er et behov for netop deres arbejde med støtte til veteranbørn.

I Klub Veterankids mødes man med jævnaldrende, man møder forståelse og imødekommenhed. Hvorfor er far eller mor ikke med til fodboldkampene eller klassearrangementer? Hvad tænker kammeraterne om dét far eller mor laver, når de er udsendt? Det er sådanne spørgsmål, man kan sidde med – og dele med andre i Klub Veterankids.

Soldaterhjemsleder Lars Lund

Klubben er inddelt i tre grupper efter alder. Man mødes en gang hver måned til en aktivitet kl. 16 og slutter af med at spise aftensmad sammen. Et par gange årligt inviteres hele familien med. Fremover bliver mødestedet KFUM’s Soldaterhjem ved Almegårds Kaserne. De to deltidsansatte medarbejdere Pernille og Stina kan således fortsætte deres arbejde i Klub Veterankids uændret.

Yderligere oplysninger:
Soldaterhjemsleder Lars Lund, tlf. 2134 8483.

Læs mere om Klub Veterankids her:

https://soldaterlegatet.dk/klub-veteran-kids-bornholm/
https://www.facebook.com/klubveterankidsbornholm/