Set i bakspejlet

Sognepræst i Skive Jesper Hornstrup træder ud af KFUM’s Soldatermissions bestyrelse efter de maksimale 12 år omkring beslutningsbordet. 11 af disse år var for bordenden som bestyrelsesformand. Her ser Jesper Hornstrup tilbage på nogle spændende år.

”Når jeg kigger tilbage på de seneste 12 år, så er der først og fremmest sket meget i organisationen. Hele den afdeling, vi betegner som veteranarbejdet, har vokset sig stor. Det var i sin vorden for 12 år siden, men der er sket en heftig udvikling”. Jesper Hornstrup fortæller over telefonen, hvordan han har oplevet, at det har givet et nyt boost til hele organisationen.

Både nyt og gammelt

Hvorfor er det egentlig gået, som det gjorde med veteranarbejdet for KFUM’s Soldatermission? Jeg stiller den tidligere landsformand det
spørgsmål. ”På en måde er det nyt. Men man kan også sige, at soldatermissionen fra gammel tid har været omstillingsparat og taget bestik
af nye forhold. Vi indretter os efter, hvordan Forsvaret er skruet sammen. Men det nye er naturligvis vores fokus på veteraner, og vi må tage stilling til nye problematikker”, forklarer Jesper. Samtidig bemærker han, at vi måske er nogle af dem, der først har mærket det nye fokus. I takt med at soldater blev veteraner, har problemstillingerne været synlige på KFUM’s Soldaterhjem.
”Det betyder, at diakonien har fået nyt indhold”, lyder det fra præstegården i Skive.

Ekspansion og årsmøder

Jesper Hornstrup er formodentlig den landsformand, der har klippet flest snore i KFUM’s Soldatermission. Nyt orlogshjem i Frederikshavn i 2010, indvielse af SoldaterRekreation i Holstebro i 2012, Aalborg 2013, Høvelte i 2014, Veteranbo i Høvelte i 2015, SoldaterRekreation i Varde i 2016 og Fredericia i 2018 foruden markeringer af første spadestik de forskellige
steder. Og så har formanden ikke været med ved indvielse af de skiftende soldaterhjem for udsendte danske soldater i den 10-årige periode som landsformand. Udefra kan det se ud som om, at disse festdage har været landsformandens største oplevelser i KFUM’s Soldatermission. Men det er hverken snoreklipning eller besøg fra protektor H.K.H. Kronprinsesse Mary, som Jesper Hornstrup fremhæver. ”Det er årsmøderne, jeg vil blive ved med at tænke tilbage på”, lyder det lidt overraskende. ”Her møder man
(soldater)vennerne, og kommer til at kende dem mere indgående. Men også møder med soldatermissionens engagerede medarbejdere på blandt
andet medarbejderkonference har gjort indtryk”, husker sognepræsten. Han nævner både nye perspektiver og åndelige oplevelser i den forbindelse
som inspiration til det lokale arbejde, han har haft som sin dagligdag.

Vadested

Der er sket meget i KFUM’s Soldatermission de seneste 12 år, men Jesper mener alligevel, at der kommer til at ske mere i de kommende 12 år. ”Organisationen står vel lige nu i et vadested. Der ligger en udfordring med aldringen i venneflokken, og med formandsskiftet i 2020 begyndte
vi så småt udskiftning i KFUM’s Soldatermissions ledelse. Samtidig er veteranarbejdet for alvor ved at blive konsolideret, og vi kender ikke de udviklingsmuligheder, der kan dukke op fra det. Da jeg tiltrådte, verraskede det mig, hvor stor interesse, der var for KFUM’s Soldatermissions arbejde. Interessen er ikke blevet mindre, og vi har fortsat en vigtig rolle at spille”, mener Jesper Hornstrup, før han slutter med det gode råd, han gerne vil give videre. ”Glem ikke den klare kristne profil. Den kan bære rigtig langt”.