Den stille revolution

At oliefyr udskiftes med fjernvarme eller at isoleringen forbedres trækker sjældent overskifter. Ikke desto mindre er det mange små skridt mod at realisere KFUM’s Soldatermissions vision frem mod 2025 om øget bæredygtighed.

Building thermal or acoustic insulation, dwelling heat loss minimizing cartoon vector illustration. Construction company worker putting mineral wool between wood beams in house walls or roof overlap

Over de senere år er der sket en stille revolution på KFUM’s Soldaterhjem og i organisationen i øvrigt. I takt med løbende forbedringer er niveauet
blevet hævet. Hen over tid er der sat en ny standard for det gode soldaterhjem godt hjulpet af et skarpt blik for den tidsmæssige holdbarhed
af løsningerne. Der sker hele tiden løbende forbedringer, men i KFUM’s Soldatermission er denne udvikling de senere år gået hurtigt.
Løbende er der en afvejning mellem konkrete ønsker til forbedringer i forhold til økonomi. Egentlig er der en tæt sproglig forbindelse mellem
økonomi (i betydningen forvaltning af materielle ressourcer) og økologi (læren om at holde hus med det, man har). Måske er det den forbindelse,
der spiller baggrundsmusik i regneark og bygningssyn. En forklaring kan også være, at der de seneste år har været økonomisk mulighed for at tænke mere langsigtet. Nogle gange kan man vælge en umiddelbart billigere løsning, der på længere sigt vil blive dyrere på grund af vedligeholdelsesomkostninger eller holdbarhed. ”Det er dyrt at være fattig”, siger man, for det kræver overblik og overskud at vælge den bedste løsning. Men når vi ser på resultatet i dag, er soldaterhjemmene langt mere energimæssigt bæredygtige i sammenligning med tidligere.

Dagligdagens betydningsfulde valg

Mange betydningsfulde valg foregår i dagligdagen, og valgene sker ofte ubevidst. Vælger vi LED- eller glødepæren, når pæren er sprunget?
Hvordan sorterer vi affald i det daglige? Kan der spares tid og kørsel ved telefonopkald eller videomøder i stedet for altid at mødes fysisk? Afleverer
vi brugbare effekter til en genbrugsbutik, eller praktiserer vi køb-og-smid-væk kulturen? Hvordan beregner vi forholdet mellem kød og grøntsager
i køkkenet og på vores egen tallerken? Hver dag er der mange små valg, der har betydning for de aftryk, vi sætter. Både vores små dagligdags valg har betydning samtidig med, at de større og mere langsigtede valg sætter massivt præg. KFUM’s Soldatermissions vision om bæredygtighed er forholdsvis ny. Men den ligger i tråd med en løbende udvikling, der har fundet sted over længere tid. At oliefyr udskiftes med fjernvarme eller at isoleringen forbedres trækker sjældent overskifter. Ikke desto mindre er det mange små skridt mod at realisere KFUM’s Soldatermissions vision frem mod 2025 om øget bæredygtighed.

Større energiforbedringer på soldaterhjem de senere år:

Bornholm: Fjernvarme installeret i 2015
Haderslev: Fjernvarme installeret i 2019
Holstebro: Store energiforbedringer ved etablering af SoldaterRekreation i 2012
Fredericia: Markant forbedret isolering på 1. sal i forbindelse med renovering af SoldaterRekreation i 2018
Aalborg: Nyt varmeanlæg i 2012
Karup: Efterisoleret og vinduer skiftet i Fjernvarme installeret i 2020
Oksbøl: Ny medarbejderbolig i 2011 (tidlig medarbejderbolig var virkelig utæt)
Skive: Renovering i gang med betydelig efterisolering, udskiftning af vinduer mm.
Varde: Fjernvarme installeret i 2013.