Soldater mødtes i 60 år

En større gruppe soldater startede med at mødes til bibel-time hos deres soldaterhjemsleder Herluf Thing. Efter værnepligten mødtes gruppen stadig og det har de gjort hvert år i 60 år. I år stopper de dog og vi har valgt at hædre dem ved at bringe to hilsner en i dag og en uge siden. Det er medlemmer af gruppen, der fortæller om deres fælles historie. Stort tillykke med de 60 år!

Væbnet for freden – gennem 60 år

Året er marts 1957, hvor jeg blev indkaldt til at aftjene min værnepligt på kasernen i Fredericia. Efter at have fået udleveret udrustning og våben, holdt obersten en tale til os rekrutter, hvor han blandt andet fortalte os hvad indskriften på Regimentets våbenskjold betød. Det var på latin: ”Pro Patus Amatus” – for freden væbnet. Jeg husker at jeg syntes at det gav god mening, især når jeg tænkte tilbage på 2. verdenskrig. En krig som jeg tydeligt husker. Den dag da tyskerne besatte Danmark og de voldsomme reaktioner fra de voksne. Jeg husker også tydeligt da tyskerne kapitulerede den 4. maj 1945. Det var ubeskriveligt.

Efter at have hørt oberstens tale om ”væbnet for freden og friheden”, besluttede jeg at give noget af mit liv for fredens, frihedens og demokratiets skyld. Få dage efter indkaldelsen blev kompagniet beordret til at deltage i en velkomstfest på soldaterhjemmet (KFUM’s Soldaterhjem). Her åbnede sig en for mig helt ukendt verden. Jeg havde hørt om KFUM’s Soldaterhjem, men ikke rigtig vidst, hvad det betød for en lille usikker rekrut. Den varme og kærlighed, som jeg her mødte ved lederparret Gerda og Herluf Thing, gjorde stort indtryk på mig.

Alle, som ønskede det, fik ganske gratis et ”Det Nye Felttestamente”, som fik sin faste plads i min kampuniform gennem de 30 år jeg havde rådighedstjeneste i Hæren og Hjemmeværnet som kompagnichef. Betydningen af bibeltimerne på soldaterhjemmet ved Herluf Thing, er vanskelige at sætte ord på og det kammeratskab, som her opstod, har fulgt mig gennem mit liv. Vi soldaterkammerater har nu igennem 60 år mødtes til en årlig sammenkomst i stor taknemlighed for Soldatermissionens arbejde.

Harry Hansen, Grindsted