Familie og betydningen af rammer for veteraner

Veteranmedarbejderne på KFUM’s Soldaterhjem i Høvelte har taget en snak med kommunikationsmedarbejder Kristine Bjerno om livet med veteraner og deres familier. Hvad betyder noget, når man som i Høvelte har mange veteraner boende? og hvordan oplever veteranmedarbejderne at familierne ind i mellem påvirker livet som veteran?

Et ugeskema er en del af hjælpen til de skadede veteraner, fortæller veteranmedarbejderen Stella. ”Det er vigtigt, at alle ved, hvad der skal foregå hvornår. Det giver ro og tryghed, men ved sin ”almindelighed” stiller det også deltagerne udenfor den følelse af ”akuthed”, som veteranerne ofte føler. Vi hjælper dem med at komme ud af panik og aktuelle problemer, ved at der et system og en regelmæssighed, som de kan læne sig op ad”. Stella uddyber og siger, at de, som veteranmedarbejdere, kommer til at spejle det ”almindelige” ind i veteranernes til tider kaotiske og ”ualmindelige” liv. ”Vi bliver næsten en slags familie uden at være det. En familie, hvor der er hverdag og planer. Et sted hvor vi bringer forudsigelighed og ro, uden at der er de følelsesmæssige forviklinger, der naturligt er i en rigtig familie. Vi veteranmedarbejdere repræsenterer en sund familie og kommer for eksempel til at vise, hvordan man håndterer konflikter og den slags, ved at vi er her og deltager i livet på soldaterhjemmet”, konstaterer hun.

Familier og et liv i Forsvaret

En del veteraner har også ar fra tidligere i livet, og relationen til familien kan være vanskelig. Ikke bare kan det være svært at være far for sine børn, når man lider af en svær PTSD, men den ældre familie kan gøre det sværere. Nogle veteraner fortæller om familiemedlemmer, der kommer med kommentarer i retning af: ”Hvornår er han færdig med det der i Forsvaret”? Det bliver problematisk, når man som ung mand eller kvinde, der har valgt at satse på en karriere i Forsvaret, møder fordomme om, at Forsvaret er for unge mennesker, men når folk bliver voksne ”er det jo ikke noget for dem”. Der kommer et forstående netværk ind i billedet. Netop i sådan en situation bliver det essentielt, at veteranmedarbejderne har mod på at forstå veteranens valg. For mange er Forsvaret et ”hjem” eller et tilhørssted. De føler ofte, at når de kommer fra en svær baggrund, så er det næsten som om Forsvaret kalder på dem. Når de først er kommet ind i Forsvaret og gør karriere, så er det der, de hører til. Derfor kan dommen PTSD – blive meget hård, for med sådan en dom, kan man ofte ikke fortsætte i Forsvaret.