Stort overskud, der går til soldater og veteraner!

10 år med julelotteri i Vejen til gavn for soldater og veteraner

Hvert år holdes i Vejen et julelotteri. Lokale virksomheder donerer gaver, og de lokale foreninger sælger lodderne. Det giver synlighed for virksomheder og foreninger, når de går rundt og sælger, men det giver et økonomisk overskud til både foreninger og veteraner. Man har nemlig aftalt at give overskuddet til KFUM’s Soldaterhjem og deres arbejde for soldater og veteraner. Overskuddet fra julelotteriet, som soldatervennerne i Vejen, Andst og Brørup stod bag, gav i 2022 et overskud på næsten 13.000,- kr.

I 2022 var det tiende gang, at kredsen af soldatervenner gennemførte julelotteriet godt hjulpet af lokale ungdomsforeninger og spejdergrupper i området. Soldatervennerne, med formand Jakob Mortensen i spidsen, overtog lotteriet fra Y’s Men’s Klubben, der lukkede. Lotteriet er med til at sætte fokus på det lokale handelsliv, der udlodder gevinster til julelotteriet.

I alt blev der i 2022 solgt lodder for 36.940 kr. Heraf går 17.470,- kr. direkte til det lokale foreningsliv, og der fordeles efter, hvor mange lodder de har solgt. Soldatervennekredsen tilrettelægger og koordinerer lotteriet, hvilket nu har resulteret i et overskud på næsten 13.000,- kr. Lotteriet har de seneste 10 år i alt bidraget med kr. 230.000,- til arbejdet for soldater og veteraner. Vi siger tak for indsatsen!

KFUM’s Soldatermission driver soldaterhjem 14 steder i Danmark, (og) et i Estland og et i Letland. Samtidig findes hjælp og boliger til skadede veteraner på fem af soldaterhjemmene. Veteranmedarbejderne hjælper veteranerne med at finde balancen i livet igen, når man har mere end medaljerne med hjem. På soldaterhjemmet gives også en hånd til familierne og de pårørende til veteraner, der har det svært. Blandt andet findes på mange soldaterhjem grupper for børn af veteraner, der her får et unikt fællesskab med andre børn og unge med udsendte eller tidligere udsendte forældre.

KFUM’s Soldatermissions arbejde går tilbage til tiden omkring 1864, men organisationen blev oprettet i 1889 og gjorde således blandt andet et stort stykke arbejde med krigsfanger under både første og anden verdenskrig.