Tidligere mangeårig Landssekretær blev ordineret

Søndag den 2. januar 2022 kl. 17.00 blev Bjarke Friis ordineret i Ribe Domkirke, for at tiltræde en stilling som konstitueret sognepræst ved Guldager-Hostrup pastorat i de kommende 5 måneder.

Bjarke har gennem godt 10 år været ansat som landssekretær i KFUM’s Soldatermission. Her har han stået for såvel pressekontakt som redaktør af medlemsbladet Soldatervennen. Bjarke har også været involveret i arbejdet med vores volontører (ungemedarbejdere) og de mange genbrugsbutikker landet over og derigennem har han haft berøring med mange sager og personer gennem de sidste 10 år. Bjarke er oprindelig uddannet Cand.mag. i historie og har gennem de sidste år taget §2 uddannelsen i teologi. Det har været en stærk passion for præsteembedet, der har drevet Bjarke Friis og uddannelsen blev da også taget sideløbende med arbejdet i KFUM’s Soldatermission og en del frivilligt arbejde. Siden sommerferien har han gennemført pastoralseminariet og blev ordineret af biskop Elof Westergaard ved en festlig ordinationsgudstjeneste, hvor også KFUM’s Soldatermissionens formand, provst Ole Rasmussen medvirkede som en af de 4 læsere.

Bjarke Friis er fortsat engageret i KFUM’s Soldatermission som medlem af bestyrelsen udpeget af KFUM og KFUK i Danmark.

Vi ønsker Bjarke Friis tillykke med ordinationen og stillingen som konstitueret sognepræst. Vi ser også frem til det videre samarbejde i bestyrelsen.

Bjarke Friis – tidligere Landssekretær for KFUM’s Soldatermission