Organisation

Tidslinje over KFUM’s Soldatermissions historie

KFUM’s Soldatermission startede tilbage i 1889 som en gren under KFUM i København. Formålet har fra dag ét været at skabe et hjem væk fra hjemmet til soldater, som enten er værnepligtige eller sendt ud i krig. Følg Soldatermissionens historie i tidslinjen herunder og læs mere under historie.

loading
 • 1889

  KFUM’s Soldatermission skabes

  KFUM’s Soldatermission skabes

  februar 8, 1889
  I 1889 blev KFUM’s Soldatermission skabt som et led under KFUM (Kristelig Forening for Unge Mænd) i København, der blev skabt i Danmark i 1878. Det første KFUM’s Soldaterhjem åbnede på Fiolstræde i København. Allerede ved krigen i 1864 blev soldatermissionærer fra Indre Mission sendt ned til de danske soldater ved Slesvig, samtidig med, at der blev sørget for en tilknytning af feltpræster til soldaterne. Intentionen var at skabe et trygt sted for det indkaldte mandskab samtidig med at nå alle værnepligtige også dem, der ikke var vokset op i kirkelige kredse. Det ligger tæt op ad nutidens intention, om at KFUM’s Soldaterhjem øn- sker at række evangeliet ud til kirkefremmede og skabe et hjem for soldaterne. Lige fra begyndelsen var opgaven at give soldaterne et hjem. Gennem tiderne har forståelsen for ordet ”hjem” ændret sig, men den kristne tjeneste og tryghed har været gennemgående ønsker fra begyndelsen. I de første år gik man ærinder og opbevarede soldaternes civile tøj og personlige ejendele på soldaterhjemmene. Det var særligt for de soldater, der kom fra provinsen og ikke havde netværk eller bekendte i København, der benyttede sig af dette. Soldaterne fik mange tilbud til opbevaring af ejendele b.la. fra værtshuse m.m. der brugte ”soldaterhjem” til annoncering. Opgaverne og behovet har ændret sig meget gennem årene, hvor det blev muligt at have en smule private ejendele på belægningsstuen/på kasernen og ønsket blev et sted at slappe af i gode rammer.

 • 1906

  Soldaternes Venner bliver stiftet.

  Soldaternes Venner bliver stiftet.

  februar 8, 1906

  Foreningen “Soldaternes Venner” bliver stiftet i Kolding i 1906.

 • 1914

  25 års jubilæum!

  25 års jubilæum!

  februar 8, 1914

  I 1914 kunne KFUM’s Soldatermission fejre 25-års jubilæum.
  Samme år blev sikringsstyrkerne/soldater på grund af 1. verdenskrig indkaldt, og der blev lavet mange midlertidige militærlejre og i den forbindelse også mange soldaterhjem.

  Et nyt mål blev sat:

  ”Overalt hvor der er mandskab til at fylde et soldaterhjem, ønsker vi at etablere et soldaterhjem.”

 • 1915

  Flere nye soldaterhjem etableres

  Flere nye soldaterhjem etableres

  februar 8, 1915

  I 1915-1916 blev der etableret 15 soldaterhjem, og inden krigens slutning havde KFUM’s Soldatermission 50 soldaterhjem. Mange af soldaterhjemmene var dog midlertidige i barakker og lejede lokaler og lukkede efter krigen.

 • 1920

  Første soldatervennemøde

  Første soldatervennemøde

  februar 8, 1920

  I 1920 d. 22. oktober blev det første årsmøde for Soldaternes Venner afholdt, på Gothersgade 115 i København. 9 ud af 15 Soldatervennekredse deltog. (11 personer deltog, heraf 9 repræsentanter fra SV, en fra landsudvalget samt Soldatermissionær Kühle.)

 • 1923

  Første “Soldatervennen” udkommer

  Første “Soldatervennen” udkommer

  februar 8, 1923

  I 1923 udkom det første ”Soldatervennen” blad, der skabte bindeled mellem KFUM’s Soldatermission og soldatervennekredsene. Soldatervennekredsene bestod som oftest af tidligere soldater, der gerne ville bidrage med støtte til de aktive soldater.

 • 1939

  50 års jubilæum!

  50 års jubilæum!

  februar 8, 1939

  I 1939 fejrede KFUM’s Soldatermission 50-års jubilæum. Her fik man skænket 3000 stk. felttestamenter af Det Danske Bibelselskab.

  Lige siden har soldater kunne få et gratis felttestamente rundt på alle KFUM’s Soldaterhjem.

 • 1946

  Selvstændig organisation

  Selvstændig organisation

  februar 8, 1946

  I 1946 blev KFUM’s Soldatermission en selvstændig organisation.

 • 1965

  Første landslotteri

  Første landslotteri

  februar 8, 1965

  I 1965 blev det første KFUM’s Soldatermissions landslotteri afholdt med et overskud på 800.000 kr.

  Lotteriet blev afholdt i forbindelse med købet af ejendommen i Gothersgade 115, København, der tidligere var ejet af KFUM foreningen i København. Bygningen blev fremover brugt til KFUM’s Soldaterhjem, pensionat/hotel og KFUM’s Soldatermissions landskontor indtil 2003.

 • 1970

  Første kantinevogne

  Første kantinevogne

  februar 8, 1970

  I 1970’erne kørte de første kantinevogne fra KFUM’s Soldaterhjem ud til soldaterne på skydebanerne og til øvelser i felten.

 • 1989

  100 års jubilæum!

  100 års jubilæum!

  februar 8, 1989

  I 1989 fejrede KFUM’s Soldatermission 100-års jubilæum. Der var 26 KFUM’s Soldaterhjem i Danmark.

 • 1992

  Samarbejde med 7 europæiske lande

  Samarbejde med 7 europæiske lande

  februar 8, 1992

  I 1992 begyndte KFUM’s Soldatermission et samarbejde med soldaterhjemsorganisationer fra syv forskellige europæiske lande og startede ECHOS, en europæisk paraplyorganisation for kristent soldaterhjemsarbejde.

  ECHOS Soldaterhjem opererede i Eksjugoslavien fra 1992 til 1998. Flere danskere var afsted som ledere hen over perioden.

 • 1998

  Soldaterhjem i Bosnien

  Soldaterhjem i Bosnien

  februar 8, 1998

  I 1998 åbnede KFUM’s Soldatermission sit første KFUM’s Soldaterhjem i udlandet, i Bosnien, Eksjugoslavien.

  Soldaterhjemmet lukkede i 2003, da de danske soldater blev sendt hjem til Danmark.

 • 2001

  Soldaterhjem i Kosovo

  Soldaterhjem i Kosovo

  februar 8, 2001

  2001-2011 var der KFUM’s Soldaterhjem i Camp Olaf Rye i Kosovo.

 • 2003

  Landskontoret flyttes til Fredericia

  Landskontoret flyttes til Fredericia

  februar 8, 2003

  I 2003 blev ejendommen i Gothersgade 115 solgt.

  Landskontoret flyttede fra København til Fredericia og afholdte indvielsesreception i september 2003. Placeringen er bedre i forhold til afstand og togforbindelserne fra de forskellige KFUM’s soldaterhjem i Danmark.

 • 2005

  Soldaterhjem i Irak

  Soldaterhjem i Irak

  februar 8, 2005

  2005-2007 var der KFUM’s Soldaterhjem i Irak.

 • 2008

  Soldaterhjem i Camp Bastion, Afghanistan

  Soldaterhjem i Camp Bastion, Afghanistan

  februar 8, 2008

  2008-2014 var der KFUM’s Soldaterhjem i Camp Bastion, Afghanistan.

 • 2010

  Soldaterhjem i MOB Price, Afghanistan

  Soldaterhjem i MOB Price, Afghanistan

  februar 8, 2010

  2010-2013 var der KFUM’s Soldaterhjem i MOB Price, Afghanistan.

 • 2011

  Soldaterhjem i Libanon

  Soldaterhjem i Libanon

  februar 8, 2011

  I 2011 var der KFUM’s Soldaterhjem i Libanon.

 • 2012

  H.K.H Kronprinsesse Mary bliver protektor

  H.K.H Kronprinsesse Mary bliver protektor

  februar 8, 2012

  I 2012 tiltrådte H.K.H. Kronprinsesse Mary som protektor for KFUM’s Soldater- mission.

 • 2012

  KFUM’s SoldaterRekreation etableres

  KFUM’s SoldaterRekreation etableres

  februar 8, 2012

  2012-2014 blev de første tre KFUM’s SoldaterRekreation etableret i Holstebro, Hvorup og Høvelte.

 • 2014

  125 års jubilæum!

  125 års jubilæum!

  februar 8, 2014

  I 2014 fejrede KFUM’s Soldatermission 125-års jubilæum. Der var 14 soldaterhjem i Danmark.

 • 2016

  SoldaterRekreation i Varde

  SoldaterRekreation i Varde

  februar 8, 2016

  2016 blev der etableret et KFUM’s SoldaterRekreation i Varde.

 • 2016

  Soldaterhjem i Irak

  Soldaterhjem i Irak

  februar 8, 2016

  2016-2020 var der KFUM’s Soldaterhjem i Irak.

 • 2018

  SoldaterRekreation i Fredericia

  SoldaterRekreation i Fredericia

  februar 8, 2018

  2018 blev der renoveret tidligere volontørværelser i Fredericia, som nu bliver brugt til SoldaterRekreation.

 • 2018

  Soldaterhjem i Estland

  Soldaterhjem i Estland

  februar 8, 2018

  Fra 2018 er der KFUM’s Soldaterhjem i Estland.

  Her er der soldaterhjem hvert andet år, da der kun er danske soldater i lejren hvert andet år og derefter byttes der med et hold soldater fra et andet land.

 • 2020

  CoVid-19 rammer Soldatermissionen

  CoVid-19 rammer Soldatermissionen

  februar 8, 2020

  I 2020 har de danske soldaterhjem været lukket/begrænset åbent i perioden marts-august på grund af Coronakrisen. I Irak fortsatte arbejdet ind til maj.

  Årsmødet den sidste weekend i september 2020 var ligeledes  aflyst pga. coronakrisen.

Organisationens struktur

Her kan du finde beskrivelse af organisationen. Hvis du søger information om økonomi, daglig ledelse, privatlivspolitik, vedtægter og bestyrelse , så følg link.

Vi vil gerne give dit et indblik, hvad KFUM’s Soldatermission er for en størrelse, og til det formål kan du kigge på billedet herunder, som viser organisationen grafisk.

Bestyrelsen er den øverste ledelse af KFUM’s Soldatermission. Det daglige arbejde varetages af generalsekretæren.

Under generalsekretæren fordeler medarbejderne sig i tre grupper

 • Soldaterhjemskonsulenten hjælper lederne af KFUM’s Soldaterhjem og deres medarbejdere med de opgaver og udfordringer, som opstår i det daglige.
 • Kontorleder og landskontor har en dobbeltfunktion.
  • Den ene funktion er regnskab, løn og økonomi i forhold til de enkelte af KFUM’s Soldaterhjem. Fundraising er også blevet en del af arbejdet på landskontoret.
  • Den anden funktion er medlemsservice m.m. i forhold til landets soldatervennekredse.
 • Landssekretæren har kontakten til kredsarbejdsudvalget (KAU), soldatervennekredse og genbrugsbutikker.

Kredsarbejdsudvalget er et inspirationsudvalg, der har til opgave at inspirere og udvikle kredsarbejdet. Desuden har udvalget ansvar for at udgive bladet Soldatervennen, koordinere indtægtsgivende aktiviteter som genbrugsbutikker og landslotteri.

Uddannelse og kurser

Uddannelse/kurser

KFUM’s Soldatermission er interesseret i, at medarbejdernes kvalifikationer, kompetencer og viden er kompatibel med arbejdet. Derfor afholdes der løbende kurser, der betales af KFUM’s Soldatermission.

For volontører er der årligt to volontørkurser med fokus på både det sociale, med volontører fra de andre sol- daterhjem, og på det faglige, der kan bruges i arbejdet blandt soldater og medvolontører/kolleger. Kurserne løber over en weekend, med overnatning, og indeholder både undervisning og aktiviteter.

For soldaterhjemsledere afholdes der løbende kurser/uddannelse, der kan hjælpe til forståelse af lederrollen, forandring og udvikling m.m.

På landskontoret bliver de enkelte medarbejdere tilbudt kurser/uddannelse efter stilling og udviklingsbehov.

Vores værdigrundlag

KFUMs Soldatermissions formål og værdigrundlag:

KFUM’s Soldatermission i Danmark har som formål på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund, at arbejde blandt forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende med forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste. Ved forsvarets personel forstås tjenstgørende og hjemkomne, veteraner, tidligere soldater under hensyn til individuelle behov og Soldatermissionens muligheder.

Formålet udleves på KFUM’s Soldaterhjem, hvor tjenestegørende og veteraner oplever hjemlige rammer og møder et levende fællesskab på et kristent værdigrundlag. Ord og handling er ligeværdige og uadskillelige.
I mere end 130 år har vi erfaret, at kombinationen af både ord og handling fungerer rigtig godt.

Værdigrundlaget resulterer i:
 • At soldater oplever en oprigtig interesse af soldaterhjemsledere og medarbejdere på KFUM’s Soldaterhjem. Vi er interesseret i det hele menneske med både ånd, sjæl og legeme.
 • At KFUM’s Soldaterhjem opleves som et rummeligt sted.
 • At vi forventer og forpligter os på en gensidig respekt. Vi forventer, at soldater og andre besøgende respekterer KFUM’s Soldatermissions værdigrundlag og motivation, mens vi selv respekterer andre livssyn. Helt konkret er der også plads til at komme på KFUM’s Soldaterhjem med en anden tro.
 • ∙ At soldater oplever et nærvær og fællesskab på KFUM’s Soldaterhjem.

Andagt og aftensang

En fast del af Soldatermissionens arbejde er at afholde andagt og aftensang indbyrdes og med soldaterne rundt på hjemmene.

En andagt på soldaterhjem afholdes på det samme tidspunkt hver aften, og der bliver lukket for salg imens. Det varer som regel ikke meget længere end fem minutter og foregår i en del af soldaterhjemmet, hvor der ikke er forstyrrelser. Hvis soldater ikke ønsker at deltage, kan de gå andre steder hen på soldaterhjemmet imens.