Historie

KFUM’s Soldatermission skabes

I 1889 blev KFUM’s Soldatermission skabt som et led under KFUM (Kristelig Forening for Unge Mænd) i København, der blev skabt i Danmark i 1878. Det første KFUM’s Soldaterhjem åbnede på Fiolstræde i København.

Allerede ved krigen i 1864 blev soldatermissionærer fra Indre Mission sendt ned til de danske soldater ved Slesvig, samtidig med, at der blev sørget for en tilknytning af feltpræster til soldaterne.

Intentionen var at skabe et trygt sted for det indkaldte mandskab samtidig med at nå alle værnepligtige også dem, der ikke var vokset op i kirkelige kredse. Det ligger tæt op ad nutidens intention, om at KFUM’s Soldaterhjem øn- sker at række evangeliet ud til kirkefremmede og skabe et hjem for soldaterne.

Lige fra begyndelsen var opgaven at give soldaterne et hjem. Gennem tiderne har forståelsen for ordet ”hjem” ændret sig, men den kristne tjeneste og tryghed har været gennemgående ønsker fra begyndelsen.
I de første år gik man ærinder og opbevarede soldaternes civile tøj og personlige ejendele på soldaterhjemmene.

Det var særligt for de soldater, der kom fra provinsen og ikke havde netværk eller bekendte i København, der benyttede sig af dette. Soldaterne fik mange tilbud til opbevaring af ejendele b.la. fra værtshuse m.m. der brugte ”soldaterhjem” til annoncering. Opgaverne og behovet har ændret sig meget gennem årene, hvor det blev muligt at have en smule private ejendele på belægningsstuen/på kasernen og ønsket blev et sted at slappe af i gode rammer.

Soldaternes Venner bliver stiftet.

Foreningen “Soldaternes Venner” bliver stiftet i Kolding i 1906.

25 års jubilæum!

I 1914 kunne KFUM’s Soldatermission fejre 25-års jubilæum.
Samme år blev sikringsstyrkerne/soldater på grund af 1. verdenskrig indkaldt, og der blev lavet mange midlertidige militærlejre og i den forbindelse også mange soldaterhjem.

Et nyt mål blev sat:

”Overalt hvor der er mandskab til at fylde et soldaterhjem, ønsker vi at etablere et soldaterhjem.”

Flere nye soldaterhjem etableres

I 1915-1916 blev der etableret 15 soldaterhjem, og inden krigens slutning havde KFUM’s Soldatermission 50 soldaterhjem. Mange af soldaterhjemmene var dog midlertidige i barakker og lejede lokaler og lukkede efter krigen.

Første soldatervennemøde

I 1920 d. 22. oktober blev det første årsmøde for Soldaternes Venner afholdt, på Gothersgade 115 i København. 9 ud af 15 Soldatervennekredse deltog. (11 personer deltog, heraf 9 repræsentanter fra SV, en fra landsudvalget samt Soldatermissionær Kühle.)

Første “Soldatervennen” udkommer

I 1923 udkom det første ”Soldatervennen” blad, der skabte bindeled mellem KFUM’s Soldatermission og soldatervennekredsene. Soldatervennekredsene bestod som oftest af tidligere soldater, der gerne ville bidrage med støtte til de aktive soldater.

50 års jubilæum!

I 1939 fejrede KFUM’s Soldatermission 50-års jubilæum. Her fik man skænket 3000 stk. felttestamenter af Det Danske Bibelselskab.

Lige siden har soldater kunne få et gratis felttestamente rundt på alle KFUM’s Soldaterhjem.

Selvstændig organisation

I 1946 blev KFUM’s Soldatermission en selvstændig organisation.

Første landslotteri

I 1965 blev det første KFUM’s Soldatermissions landslotteri afholdt med et overskud på 800.000 kr.

Lotteriet blev afholdt i forbindelse med købet af ejendommen i Gothersgade 115, København, der tidligere var ejet af KFUM foreningen i København. Bygningen blev fremover brugt til KFUM’s Soldaterhjem, pensionat/hotel og KFUM’s Soldatermissions landskontor indtil 2003.

Første kantinevogne

I 1970’erne kørte de første kantinevogne fra KFUM’s Soldaterhjem ud til soldaterne på skydebanerne og til øvelser i felten.

Et kort rids af KFUM’s Soldatermissions historie, der begynder i København i 1889.

Læs mere de nævnte kapitler.
Vi har samlet de historiske fakta og inddelt dem i perioder af 25 år:

1889 – 1913
Starten på KFUM’s Soldatermission i København, opstarten af Soldaternes venner i 1906, og optakten til 1. verdenskrig. Læs mere

1914 – 1939
1. verdenskrig begynder i 1914, og sætter sit tydelige præg på arbejdet med soldatermission både blandt danske men også udenlandske soldater. Optakten til 2. verdenskrig farver også arbejdet. Læs mere

1940 – 1963:
2. verdenskrig gør arbejdet meget anderledes, særligt efter 1943. I den efterfølgende periode præger den kolde krig kravene til forsvaret. Læs mere

1964 – 1989
Den kolde krig er stadig tæt på at blive varm i midten af 60´erne. Det fortsætter, dog med mindre intensitet, op til 100-års jubilæet for KFUM’s Soldatermission i 1989. Læs mere

1990 – 2014
Murens fald og Sovjetunionens sammenbrud ændrer rollen for det danske forsvar, og de internationale missioner, samt krigene i Irak og Afghanistan. Læs mere

KFUM’s Soldatermission har tæt fulgt de krav, som er blevet stillet til forsvaret og soldaterne. Således har vi under de to verdenskrige haft et højt antal af ekstra soldaterhjem, som har været midlertidige. Vi har været med i Kosovo, Irak, Libanon og Afghanistan, da forsvaret i 90´erne og 00´erne blev aktiv krigsdeltagere. 

Hvis du finder fejl, mangler eller andet, så kontakt endelig landskontoret på info@kfums-soldatermission.dk.