Hvad tager vi med os?

Corona sætter sit præg mange steder. Vi kan nemt se mange negative effekter af corona, men her har vi udfordret os selv til at finde nogle af de positive effekter, som vi tager med os i fremtiden.

Vi er alle i samme båd
”Vi har oplevet et større nærvær med de veteraner, der bor hos os. Selv om vi holder afstand, føles det som om, vi rykker os tættere sammen, for i denne situation er vi alle i samme båd. Samtidig oplever jeg, at det er nemmere at gennemføre en aktivitet, for ingen har alligevel andet at tage sig til. Så kan selv en tur i anlægget med brød til ænderne eller en arbejdsdag bag en brændekløver lyde afvekslende,” fortæller Nathalie Moesgaard, der er leder af KFUM’s Soldaterhjem i Holstebro.
Videomøder
I 2020 har vi for alvor taget videomøder til os i KFUM’s Soldatermission. Med begrænsninger for fysiske møder har videomøder vist sig at være et godt alternativ, som helt sikkert også vil blive brugt fremover. En sidegevinst ved dette er faldende kørselsudgifter i KFUM’s Soldatermission. Hvor de samlede kørselsudgifter i 2019 var på 567.833 kr., faldt dette til 301.229 kr. i 2020.
Bedre trivsel
KFUM’s Soldatermission samarbejder med Krifa om at fremme god arbejdslyst. Her viser en undersøgelse blandt alle ansatte fra efteråret 2020, at balancen er steget i sammenligning med tilsvarende måling i efteråret 2019. Balance er sammenhængen mellem tid og arbejdsopgaver samt balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Det vurderes, at corona er en medvirkende årsag til denne forbedring.